Trao đổi nghiệp vụ

Quy định đối với cơ sở đủ điều kiện tiêm chủng

Hải Long 17/06/2024 - 13:17

Cục Y tế dự phòng nhận được ý kiến của một số Sở Y tế tỉnh, thành phố và một số đơn vị đang triển khai tiêm chủng dịch vụ. Trong đó có đề nghị được hướng dẫn với cơ sở đủ điều kiện tiêm chủng, giấy phép hoạt động khám, chữa bệnh của cơ sở và chứng chỉ hành nghề của nhân sự tham gia hoạt động tiêm chủng…

Bộ Y tế vừa thông tin đến các Sở Y tế tỉnh, thành phố về điều kiện để các cơ sở y tế được thực hiện hoạt động tiêm chủng. Sau khi xem xét, Bộ Y tế cho biết tại khoản 2 Điều 2 Nghị định số 104/2016/NĐ-CP của Chính phủ quy định về hoạt động tiêm chủng “Tổ chức, cá nhân kinh doanh dịch vụ tiêm chủng phải đáp ứng các yêu cầu: An toàn tiêm chủng theo quy định tại Nghị định này, thực hiện chế độ báo cáo theo quy định, có kế hoạch bảo đảm cung ứng đủ vaccine cho hoạt động tiêm chủng tại cơ sở”.

Theo đó, các đơn vị cần đảm bảo yêu cầu theo Điều 9, Điều 10 chương II về An toàn tiêm chủng tại Nghị định số 104/2016/NĐ-CP của Chính phủ quy định về hoạt động tiêm chủng.

tiem-chung.png

Tại Điều 9, Điều 10 Nghị định số 104/2016/NĐ- CP và khoản 2 Điều 14, khoản 3 Điều 15 Nghị định số 155/2018/NĐ-CP ngày 12/11/2018 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số quy định liên quan đến điều kiện đầu tư kinh doanh thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Bộ Y tế quy định cơ sở tiêm chủng phải đáp ứng các điều kiện về cơ sở vật chất, trang thiết bị và nhân sự và phải thực hiện công bố đủ điều kiện tiêm chủng trước khi thực hiện tiêm chủng theo quy định tại Điều 11 của Nghị định số 104/2016/NĐ-CP ngày 1/7/2016 của Chính phủ.

Như vậy, cơ sở tiêm chủng đáp ứng các điều kiện theo quy định tại Điều 9, Điều 10, Điều 11 Nghị định số 104/2016/NĐ-CP của Chính phủ quy định về hoạt động tiêm chủng, và Điều 14, Điều 15 Nghị định số155/2018/NĐ-CP của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số quy định liên quan đến điều kiện đầu tư kinh doanh thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Bộ Y tế là đủ điều kiện thực hiện dịch vụ tiêm chủng.

Theo Điều 9 về điều kiện đối với cơ sở tiêm chủng cố định tại Nghị định số 104/2016/NĐ-CP, về cơ sở vật chất thì khu vực chờ trước khi tiêm chủng phải bố trí đủ chỗ ngồi trong một buổi tiêm chủng, bảo đảm che được mưa, nắng, kín gió và thông thoáng; khu vực thực hiện tư vấn, khám sàng lọc có diện tích tối thiểu là 8 m2...

Cục Y tế dự phòng cũng nêu rõ, Nghị định số 104/2016/NĐ-CP ngày 01/7/2016 của Chính phủ không quy định về việc cấp giấy phép hoạt động khám chữa bệnh và nhân sự phải có chứng chỉ hành nghề khi thực hiện dịch vụ tiêm chủng. Tuy nhiên, đối với các cơ sở tiêm chủng thuộc cơ sở khám, chữa bệnh theo quy định của Luật Khám, chữa bệnh thì phải tuân thủ theo quy định của Luật Khám, chữa bệnh.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Quy định đối với cơ sở đủ điều kiện tiêm chủng
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO