Nông lâm

Việt Nam nhập khẩu phân bón nhiều nhất từ đâu

Hải Long 20/04/2024 - 19:08

Tháng 3/2024, Trung Quốc đứng đầu về thị trường cung cấp phân bón, với gần 175.000 tấn, tăng gần 44% về lượng, hơn 55% giá trị và tăng gần 8% về giá so với tháng 2/2024.

Trong tháng 3/2024, cả nước nhập khẩu gần 429.000 tấn phân bón, tương đương 123 triệu USD. Giá phân bón nhập khẩu trung bình đạt gần 288 USD/tấn, tăng 52% về lượng, tăng gần 35% giá trị so với tháng trước đó.

Cũng trong tháng này, nhập khẩu phân bón từ thị trường Trung Quốc tăng mạnh 43,9% về lượng, tăng 55,3% về kim ngạch và tăng 7,9% về giá so với tháng 2/2024, đạt 174.582 tấn, tương đương 39,98 triệu USD, giá 229 USD/tấn.

Tháng 3/2024, nhập khẩu từ thị trường Nga giảm mạnh 59,8% về lượng, giảm 73,2% về kim ngạch và giảm 33,2% về giá so với tháng 2/2024, đạt 19.632 tấn, tương đương trên 8,46 triệu USD, giá 430,9 USD/tấn.

nhap-khau.png

Nhìn chung, trong tháng 3/2024, Trung Quốc vẫn tiếp tục đứng đầu về thị trường cung cấp phân bón cho Việt Nam, chiếm 41,6% trong tổng lượng và chiếm 29,6% trong tổng kim ngạch nhập khẩu phân bón của cả nước, đạt 466.409 tấn, tương đương 104,16 triệu USD, giá trung bình 223,3 USD/tấn.

Tiếp đó là thị trường Nga chiếm 12,5% trong tổng lượng và chiếm 23,8% trong tổng kim ngạch, với 140.435 tấn, tương đương 83,81 triệu USD, giá trung bình 596,8 USD/tấn. Bên cạnh 2 thị trường này, nhập khẩu phân bón từ thị trường Đông Nam Á đạt 133.811 tấn, tương đương 42,87 triệu USD.

Phân bón nhập khẩu từ thị trường FTA RCEP đạt trên 723.879 tấn, tương đương 171,58 triệu USD. Nhập khẩu phân bón từ thị trường FTA CPTTP đạt 155.047 tấn, tương đương 32,72 triệu USD.

Nhìn chung, trong 3 tháng đầu năm 2024 nhập khẩu phân bón từ đa số các thị trường tăng về khối lượng nhưng giảm về kim ngạch so với 3 tháng đầu năm 2023.

Hải Long