Tin văn hóa

Cấp hơn 34.100 tấn gạo hỗ trợ học sinh 41 tỉnh

Hải Long 28/02/2024 - 08:08

Tổng cục Dự trữ Nhà nước vừa ban hành quyết định số 117/QĐ-TCDT về việc xuất gạo dự trữ quốc gia hỗ trợ học sinh học kỳ 2 năm học 2023 - 2024.

Tổng cục Dự trữ Nhà nước vừa ban hành quyết định số 117/QĐ-TCDT về việc xuất gạo dự trữ quốc gia hỗ trợ học sinh học kỳ 2 năm học 2023 - 2024.

Theo đó, Tổng cục Dự trữ Nhà nước giao 18 cục dự trữ nhà nước khu vực xuất cấp (không thu tiền) hơn 34.164 tấn gạo từ nguồn dự trữ quốc gia giao cho 41 tỉnh để hỗ trợ cho 531.337 học sinh học kỳ II năm học 2023 - 2024, theo quy định tại Nghị định số 116/2016/NĐ-CP của Chính phủ và Quyết định số 295/QĐ-BTC của Bộ Tài chính.

Kịp thời giao gạo cho học sinh thuộc đối tượng được hỗ trợ

Tổng cục Dự trữ Nhà nước yêu cầu các Cục Dự trữ Nhà nước khu vực báo cáo và đề nghị UBND 41 tỉnh sớm có kế hoạch phân bổ, tiếp nhận để kịp thời giao gạo cho học sinh thuộc đối tượng được hỗ trợ; phối hợp với các sở, ban, ngành của địa phương tổ chức triển khai thực hiện việc giao, nhận gạo hỗ trợ cho học sinh theo đúng quy định.

Tổng cục Dự trữ nhà nước lưu ý, trong quá trình tổ chức triển khai thực hiện hỗ trợ gạo học kỳ II năm học 2023 - 2024, trường hợp số lượng gạo địa phương phân bổ, tiếp nhận thấp hơn so với quyết định của Tổng cục Dự trữ nhà nước, thì cấp theo số tiếp nhận của địa phương.

Trường hợp cao hơn so với quyết định của Tổng cục Dự trữ nhà nước thì cấp theo số mà Tổng cục trưởng Tổng cục Dự trữ nhà nước quyết định; đồng thời đề nghị địa phương có văn bản báo cáo Bộ Tài chính (Tổng cục Dự trữ nhà nước) để quyết định cấp bổ sung, bảo đảm phù hợp với thời gian học kỳ II và trong năm học 2023 - 2024.

Việc giao, nhận gạo hỗ trợ học sinh thực hiện theo đúng quy định tại Thông tư số 51/2020/TT-BTC và văn bản số 15777/BTC-TCDT của Bộ Tài chính.

Theo quyết định của Tổng cục trưởng Tổng cục Dự trữ nhà nước, Cục Dự trữ nhà nước khu vực Tây Bắc xuất cấp với số lượng nhiều nhất, hỗ trợ học sinh có hoàn cảnh khó khăn ở 3 tỉnh (Sơn La, Điện Biên, Lai Châu) với hơn 8.381 tấn gạo; tiếp đến là Cục Dự trữ Nhà nước khu vực Vĩnh Phú xuất cấp hơn 5.784 tấn gạo hỗ trợ học sinh 4 tỉnh (Lai Châu, Hà Giang, Lào Cai, Phú Thọ);

Cục Dự trữ nhà nước khu vực Hoàng Liên Sơn xuất cấp hơn 4.746 tấn gạo hỗ trợ học sinh ở 3 tỉnh (Yên Bái, Tuyên Quang, Hà Giang); Cục Dự trữ nhà nước khu vực Bắc Thái xuất cấp hơn 3.166 tấn gạo hỗ trợ học sinh 3 tỉnh (Bắc Kạn, Cao Bằng, Thái Nguyên); Cục Dự trữ nhà nước khu vực Nghĩa Bình xuất cấp hơn 2.802 tấn gạo hỗ trợ học sinh của 5 tỉnh (Quảng Ngãi, Bình Định, Đắk Lắk, Gia Lai, Kon Tum).

Cục Dự trữ nhà nước khu vực Đông Bắc được giao xuất cấp hơn 62,4 tấn gạo hỗ trợ học sinh tỉnh Quảng Ninh trong học kỳ 2 năm học 2023 - 2024.

Hải Long