Trao đổi nghiệp vụ

Hành vi báo chốt Cảnh sát giao thông thực hiện nhiệm vụ có vi phạm?

Phương Anh 20/02/2024 - 09:23

Bộ Công an trả lời về mức xử phạt hành vi báo chốt, chỉ điểm chốt lực lượng Cảnh sát giao thông đang thực hiện nhiệm vụ.

Theo Điều 4, Điều 102 Nghị định số 15/2020/NĐ-CP ngày 03/02/2020 của Chính phủ quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực bưu chính, viễn thông, tần số vô tuyến điện, công nghệ thông tin, an toàn thông tin mạng và giao dịch điện tử (sửa đổi, bổ sung tại Nghị định số 14/2022/NÐ-CP ngày 27/01/2022).

img_6381_20220317115040.jpg
Ảnh minh họa.

Theo đó, xử phạt vi phạm hành chính từ 5.000.000 đồng đến 10.000.000 đồng đối với cá nhân; xử phạt vi phạm hành chính từ 10.000.000 đồng đến 20.000.000 đồng đối với tổ chức có hành vi vi phạm “Thu thập, xử lý và sử dụng thông tin của tổ chức, cá nhân khác mà không được sự đồng ý hoặc sai mục đích theo quy định của pháp luật".

Như vậy, những trường hợp báo chốt Cảnh sát giao thông đang thực hiện nhiệm vụ sẽ bị xử phạt theo quy định nêu trên.

Phương Anh