Tin kinh tế

Liên Bộ tìm hướng gỡ khó dự án, công trình trọng điểm

Lương Văn 19/02/2024 - 19:48

Ngày 19/2, lãnh đạo Bộ Xây dựng và Bộ Giao thông - Vận tải đồng chủ trì Hội nghị triển khai các nhiệm vụ theo yêu cầu tại Công điện số 02/CĐ-TTg ngày 09/01/2024 của Thủ tướng Chính phủ về tháo gỡ khó khăn, vướng mắc liên quan đến định mức, đơn giá xây dựng; khai thác, cung ứng vật liệu xây dựng cho các dự án, công trình giao thông trọng điểm, quan trọng quốc gia.

Để thực hiện có hiệu quả các giải pháp đưa ra, Bộ Xây dựng và Bộ Giao thông- Vận tải đã thống nhất thành lập Tổ công tác liên bộ, nhằm triển khai đồng bộ các chỉ đạo của lãnh đạo 2 bộ với tinh thần nghiêm túc, khẩn trương để tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong quá trình triển khai đầu tư xây dựng công trình giao thông trọng điểm, quan trọng quốc gia.

Tổ công tác đã họp phiên thứ nhất vào ngày 6/2/2024 (tức 27 Tết) để thống nhất thành phần, nhiệm vụ của Tổ công tác nhằm thực hiện thắng lợi nhiệm vụ Công điện số 02/CĐ-TTg ngày 09/01/2024 của Thủ tướng Chính phủ.

Phiên họp lần thứ hai của tổ công tác vào ngày 19/2 tại trụ sở Bộ Xây dựng, Thứ trưởng Bộ Xây dựng Bùi Hồng Minh và Thứ trưởng Bộ Giao thông - Vận tải Nguyễn Duy Lâm đồng chủ trì. Tổ công tác đã kiểm điểm, đánh giá các nội dung công việc, các giải pháp thực hiện nhiệm vụ trong thời gian qua và tham mưu, đề xuất lãnh đạo 2 bộ chỉ đạo triển khai các nội dung chính trong thời gian tới.

Cụ thể, đối với Bộ Xây dựng, tổ chức gửi lấy ý kiến các bộ, ngành, địa phương và các đơn vị có liên quan những công việc như: Hoàn thiện dự thảo Thông tư sửa đổi, bổ sung Thông tư số 12/2021/TT-BXD ngày 31/8/2021 về việc ban hành định mức xây dựng trên cơ sở kết quả rà soát của Tổ công tác để trình Bộ ban hành theo thẩm quyền.

image-1-19-1708340190347384791911.jpeg
Tổ công tác liên Bộ xây dựng, Giao thông - Vận tải họp tìm cách tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong quá trình triển khai đầu tư xây dựng công trình giao thông trọng điểm quốc gia -Ảnh:VGP/ Toàn Thắng

Phối hợp cùng Bộ Giao thông - Vận tải tập trung hoàn thành, ban hành những định mức cần thiết cho quá trình đầu tư xây dựng các công trình giao thông trọng điểm, quan trọng quốc gia hiện nay như các định mức về cấp phối vữa, định mức dự toán các công tác thi công cầu dây văng, định mức công tác đào đắp...

Hướng dẫn bổ sung phương pháp khảo sát, xác định giá vật liệu xây dựng, thiết bị công trình xây dựng phục vụ việc công bố giá của các địa phương.

Nghiên cứu đề xuất các tiêu chí cụ thể để phân định rõ khái niệm định mức chuyên ngành, định mức đặc thù làm cơ sở xác định rõ trách nhiệm, thẩm quyền của các Bộ quản lý xây dựng chuyên ngành, các địa phương trong việc thực hiện nhiệm vụ ban hành định mức chuyên ngành, đặc thù.

Thu thập, phân tích, đánh giá việc xác định và công bố đơn giá nhân công tại các địa phương, đề xuất giải pháp xử lý các kiến nghị, phản ánh về việc công bố đơn giá nhân công chưa sát với giá thị trường.

Phối hợp với Bộ Giao thông - Vận tải kiểm tra công tác quản lý chi phí đầu tư xây dựng, hợp đồng xây dựng tại một số Ban Quản lý dự án thuộc Bộ Giao thông - Vận tải được giao làm chủ đầu tư các dự án giao thông trọng điểm, quan trọng quốc gia.

Phối hợp với Bộ Giao thông - Vận tải và các địa phương để thu thập, đánh giá, đề xuất kịp thời các giải pháp tháo gỡ các khó khăn, vướng mắc trong việc xác định giá vật liệu xây dựng tại mỏ theo cơ chế đặc thù của Quốc hội và Chính phủ.

Theo dõi, nắm bắt tình hình về những khó khăn, vướng mắc trong quá trình quản lý chi phí đầu tư xây dựng, hợp đồng xây dựng để kịp thời sửa đổi, bổ sung theo thẩm quyền hoặc báo cáo cấp có thẩm quyền sửa đổi, bổ sung các văn bản quy phạm pháp luật (nếu có).

Đối với Bộ Giao thông - Vận tải, tập trung rà soát, hoàn thiện hồ sơ định mức chuyên ngành, đặc thù thuộc thẩm quyền của Bộ Giao thông - Vận tải, gửi Bộ Xây dựng có ý kiến trước khi ban hành theo thẩm quyền.

Khẩn trương chỉ đạo các chủ đầu tư, ban quản lý dự án, đơn vị tư vấn, nhà thầu và doanh nghiệp cùng với các địa phương rà soát hệ thống định mức hiện tại, đề xuất với các bộ, ngành có liên quan và gửi Tổ công tác về những định mức chưa phù hợp, định mức còn thiếu, định mức cần bổ sung trong quý I/2024. Tổ công tác rà soát, đề xuất các cơ quan xem xét việc ban hành các định mức xây dựng mới, sửa đổi, bổ sung theo thẩm quyền trên nguyên tắc thực tiễn, đảm bảo trung thực, khách quan, công khai, minh bạch, phù hợp với thị trường, tránh thất thoát, lãng phí trong đầu tư xây dựng.

Chủ động phối hợp với chính quyền địa phương, chủ đầu tư, đơn vị tư vấn, nhà thầu và doanh nghiệp nắm bắt kịp thời các khó khăn, vướng mắc trong việc xác định giá vật liệu xây dựng tại mỏ theo cơ chế đặc thù; gửi báo cáo về Bộ Xây dựng và Tổ công tác để theo dõi, đôn đốc và có ý kiến với các cấp có thẩm quyền, kịp thời tháo gỡ khó khăn, vướng mắc.

Tập trung chỉ đạo các Ban Quản lý dự án, chủ đầu tư, đơn vị tư vấn, nhà thầu và doanh nghiệp phối hợp tích cực, chủ động với các cơ quan quản lý nhà nước trong việc rà soát, nắm bắt các khó khăn, vướng mắc về quản lý đơn giá xây dựng, giá vật liệu xây dựng khai thác tại mỏ xác lập và quản lý hợp đồng xây dựng theo cơ chế đặc thù. Đồng thời gửi tổ công tác để theo dõi phối hợp, thực hiện đồng bộ, hiệu quả.

Đối với các bộ, ngành, địa phương, Tổ công tác tiếp tục phối hợp chặt chẽ với các bộ, ngành, địa phương để thực hiện có hiệu quả, kịp thời các nhiệm vụ đã được đặt ra tại Kết luận hội nghị số 22/TBLT-BXD-BGTVT; Công bố chỉ số giá xây dựng, giá vật liệu xây dựng, đơn giá nhân công, giá máy thi công đảm bảo đầy đủ, công khai, minh bạch, đúng với giá thị trường và đúng quy định pháp luật.

Lãnh đạo 2 bộ đã thống nhất chỉ đạo các nội dung cần triển khai thực hiện, đồng thời giao nhiệm vụ cho 2 đồng Tổ trưởng Tổ công tác chịu trách nhiệm trực tiếp, chỉ đạo việc xây dựng kế hoạch thực hiện, gắn trách nhiệm đến từng Tổ phó và các thành viên trong Tổ công tác để triển khai kịp thời, đúng tiến độ, đúng yêu cầu được giao.

Lương Văn