Tài chính

Thu ngân sách Hà Nội đóng góp 26% thu nội địa cả nước

Hải Long 16/02/2024 - 09:58

Trong năm 2023, mặc dù kinh tế còn gặp nhiều khó khăn nhưng nguồn thu ngân sách của thành phố Hà Nội đạt 410,51 nghìn tỷ đồng, vượt 16,3% dự toán, đóng góp 26% thu nội địa cả nước.

Năm 2023, thu ngân sách của thành phố Hà Nội đạt 410,51 nghìn tỷ đồng (vượt 16,3% dự toán, tăng 23% so với năm 2022), đóng góp 23% tổng thu ngân sách và 26% riêng về thu nội địa cả nước. Tính riêng tháng 1/2024, tổng thu ngân sách nhà nước trên địa bàn thành phố ước thực hiện 67,5 nghìn tỷ đồng, đạt 16,5% dự toán.

Có được kết quả trên là sự phối hợp chặt chẽ của Bộ Tài chính và UBND thành phố Hà Nội, Sở và Cục Thuế, Cục Hải quan trong việc triển khai đồng bộ, hiệu quả các giải pháp quản lý thu, tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra, chống thất thu - chuyển giá - gian lận thuế...

Ngành Thuế đã tập trung thanh, kiểm tra các doanh nghiệp có rủi ro cao về thuế, triển khai thanh tra, kiểm tra chuyên đề diện rộng và chuyên sâu như: Doanh nghiệp có giao dịch liên kết, chuyển giá, chuyển nhượng bất động sản, thương mại điện tử, lỗ nhiều năm, hoàn thuế..., qua đó góp phần tích cực cho công tác thu ngân sách.

tienn.png

Đối tượng được gia hạn thời hạn nộp thuế giá trị gia tăng, thuế thu nhập doanh nghiệp, thuế thu nhập cá nhân và tiền thuê đất là 19.275 người, số thuế được gia hạn là 15.671 tỷ đồng...

Kho bạc Nhà nước Hà Nội thường xuyên phối hợp chặt chẽ với cơ quan thuế, cơ quan hải quan, đặc biệt là các ngân hàng thương mại mở thêm tài khoản chuyên thu, tạo điều kiện thuận lợi nhất cho người nộp tiền, bảo đảm tập trung nhanh, hạch toán kịp thời, điều tiết chính xác các khoản thu.

Nhìn chung, trong năm 2023, Thủ đô Hà Nội đã thực hiện đồng bộ các giải pháp, từ chú trọng nuôi dưỡng nguồn thu, quyết liệt chống thất thu thuế, chống chuyển giá đến tăng cường phối hợp giữa cơ quan thuế với các sở, ngành, địa phương trong thu hồi nợ thuế, rà soát các nguồn thu còn dư địa, tiềm năng để khai thác như thu từ đất đai. Đây cũng là bài học kinh nghiệm được rút ra trong thực hiện thắng lợi thu ngân sách trong năm 2023 của Thủ đô Hà Nội.

Những kết quả đạt được trong năm 2023 trở thành tiền đề quan trọng để thành phố Hà Nội thực hiện nhiệm vụ thu trong năm 2024, khi mà nền kinh tế được dự báo tiếp tục gặp nhiều khó khăn. Để hoàn thành nhiệm vụ thu ngân sách năm 2024 này, các cơ quan ngành Tài chính thành phố triển khai đồng bộ, quyết liệt nhiều giải pháp.

Trong đó, nhiệm vụ trọng tâm là rà soát toàn bộ nguồn phát sinh thu, số thuế còn được gia hạn, nắm chắc đối tượng nộp ngân sách trên địa bàn, lĩnh vực để có giải pháp quản lý thu phù hợp, hiệu quả, khai thác nguồn thu còn dư địa, tiềm năng như kinh doanh trên nền tảng số, thương mại điện tử, dịch vụ giải trí, ăn uống, xăng, dầu...

Bên cạnh mục tiêu trọng tâm, trong năm 2024 này, Thủ đô Hà Nội còn thực hiện những nhiệm vụ khác như tăng cường phòng, chống gian lận thương mại, chuyển giá, gian lận giá nhập khẩu và buôn lậu qua biên giới, nhất là các hoạt động kinh doanh trên nền tảng số, chuyển nhượng bất động sản, buôn lậu xăng, dầu qua đường biển và qua biên giới...

Hải Long