Tin văn hóa

Đại học đầu tiên cấm mua bán kết quả nghiên cứu khoa học

Trang Nguyễn 15/02/2024 - 22:44

Đại học Bách khoa Hà Nội là cơ sở giáo dục đại học đầu tiên ở Việt Nam đưa ra yêu cầu không mua, bán kết quả nghiên cứu khoa học dưới mọi hình thức. Đồng thời, Đại học này cũng quy định cán bộ, giảng viên phải ghi tên đơn vị này trong công bố khoa học, không được ghi tên đơn vị là tổ chức, đơn vị khác.

Đại học Bách khoa Hà Nội vừa ban hành Quyết định số 12160/QĐ-ĐHBK về việc ban hành quy định liêm chính học thuật đối với toàn thể cán bộ, viên chức, giảng viên, người lao động, người học với 11 yêu cầu phải tuân thủ.

Không mua, bán kết quả nghiên cứu khoa học dưới mọi hình thức

Đại học Bách khoa Hà Nội yêu cầu toàn thể cán bộ, viên chức, giảng viên, người lao động, người học, các đơn vị thuộc và trực thuộc tôn trọng ý tưởng của người khác; không sao chép, biến ý tưởng của người khác thành ý tưởng, đề xuất của mình.

Đồng thời tuân thủ nguyên tắc trong tuyển chọn, giao nhiệm vụ nghiên cứu khoa học theo quy định của pháp luật và quy định của Đại học Bách khoa Hà Nội; không sử dụng đề tài, nhiệm vụ khoa học công nghệ đã được phê duyệt ở nơi này để tham gia tuyển chọn, nhận tài trợ ở nơi khác.

Giảng viên, người học cần trung thực, minh bạch trong thực hiện nghiên cứu, công bố kết quả nghiên cứu, không được sao chép nguyên văn (giống hệt về mặt từ ngữ, hình ảnh, đồ thị, câu chữ,…), trình bày hoặc dịch đoạn văn hay ý tưởng của người khác/của bản thân ở sản phẩm học thuật đã công bố trước đó mà không có trích dẫn nguồn một cách trung thực và đầy đủ.

Những người liên quan không sử dụng quyền lực, mối quan hệ hay vật chất để tác động vào việc tuyển chọn, dẫn đến sự cạnh tranh không lành mạnh; hoặc tác động nhằm có lợi cho mình hay người khác trong quá trình thực hiện nghiên cứu khoa học không đúng với quy định quản lý và thông lệ khoa học.

b-k.png

Các tác giả không bịa đặt, ngụy tạo đối tượng nghiên cứu, dữ liệu nghiên cứu, hồ sơ - lý lịch khoa học; tôn trọng bản quyền, quyền tác giả, tuân thủ quy định của pháp luật hiện hành về sở hữu trí tuệ; thực hiện trích dẫn nguồn tài liệu tham khảo chính xác, rõ ràng, minh bạch; tuân thủ triệt để tỉ lệ được phép trích dẫn tối đa theo từng đề tài, nhiệm vụ, lĩnh vực theo quy định.

Đồng thời, không vì lợi ích cá nhân, gây trở ngại hoặc can thiệp vào việc trình bày đầy đủ và khách quan kết quả nghiên cứu hoặc gây ảnh hưởng đến độ tin cậy của kết quả nghiên cứu trong công bố khoa học chung; không mua, bán kết quả nghiên cứu khoa học dưới mọi hình thức. Cán bộ thuộc Đại học Bách khoa Hà Nội phải ghi tên đơn vị là Đại học Bách khoa Hà Nội trong công bố khoa học, không được ghi tên đơn vị là tổ chức, đơn vị khác.

Đại học Bách khoa Hà Nội đưa ra quy định không được tự ý đưa tên người khác, không giả mạo chữ ký người khác trong danh sách thành viên nghiên cứu, hồ sơ đề tài, nhiệm vụ khoa học công nghệ, đồng thời nghiêm cấm việc mua, bán kết quả nghiên cứu khoa học dưới mọi hình thức.

Ngoài ra, đơn vị này cũng đưa ra tỷ lệ được phép trích dẫn tối đa theo từng đề tài/nhiệm vụ/lĩnh vực. Mức độ trùng lặp của sản phẩm học thuật so với các tài liệu tham khảo phải đảm bảo tối đa 20% đối với các sản phẩm học thuật thuộc lĩnh vực kỹ thuật, công nghệ; tối đa 30% đối với các sản phẩm học thuật không thuộc lĩnh vực kỹ thuật, công nghệ; tối đa 35% đối với lĩnh vực Luật, Lý luận chính trị.

Thành lập hội đồng tư vấn liêm chính khoa học đánh giá mức độ vi phạm về liêm chính học thuật

Đại học Bách khoa Hà Nội thành lập hội đồng tư vấn liêm chính khoa học, có chức năng tư vấn cho giám đốc Đại học Bách khoa Hà Nội trong thẩm định, đánh giá mức độ vi phạm về liêm chính học thuật. Tùy theo tính chất, mức độ vi phạm, cá nhân vi phạm sẽ bị xử lý kỷ luật hoặc chuyển cơ quan có thẩm quyền xử lý vi phạm hành chính hoặc xử lý hình sự theo quy định của pháp luật và các quy chế, quy định của Đại học Bách khoa Hà Nội.

Các cá nhân có hành vi vi phạm liêm chính học thuật còn có thể phải chịu hình thức xử lý bổ sung theo quy định cụ thể của từng lĩnh vực: nghiên cứu khoa học, đào tạo, thi đua khen thưởng… Các sản phẩm học thuật bị xác định là vi phạm liêm chính học thuật phải được chỉnh sửa, bổ sung hoặc thu hồi theo quyết định của Giám đốc Đại học Bách khoa Hà Nội.

Trang Nguyễn