Du lịch - Ẩm thực

Giám sát chặt chẽ các lễ hội lớn tập trung đông người

Trang Nguyễn 11/02/2024 - 05:19

Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đề nghị một số địa phương có lễ hội lớn, trọng điểm cần giám sát chặt chẽ đối với lễ hội tập trung đông người.

Dịp đầu xuân sẽ có nhiều lễ hội lớn, tập trung đông người, vì vậy Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch yêu cầu cần giám sát chặt chẽ như: Hội Phết (xã Hiền Quan, huyện Tam Nông); lễ hội Cầu trâu (xã Hương Nha và xã Bắc Sơn, huyện Tam Nông) trên địa bàn tỉnh Phú Thọ; lễ hội Đúc Bụt (xã Đồng Tĩnh, huyện Tam Dương); lễ hội Cướp Phết (xã Bàn Giản, huyện Lập Thạch); lễ hội Chọi trâu (xã Hải Lựu, huyện Sông Lô) trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc; lễ hội chùa Hương (huyện Mỹ Đức), lễ hội Đền Sóc (huyện Sóc Sơn) trên địa bàn Hà Nội; lễ hội Khai Ấn Đền Trần (phường Lộc Vượng, TP. Nam Định), lễ hội Phủ Dày (huyện Vụ Bản) trên địa bàn tỉnh Nam Định; lễ hội chọi trâu Đồ Sơn (quận Đồ Sơn) tại Hải Phòng...

Yêu cầu này nhằm tiếp tục tăng cường công tác quản lý và tổ chức lễ hội tại các địa phương, bảo đảm công tác tổ chức và quản lý lễ hội năm 2024 diễn ra an toàn, tiết kiệm theo ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ và các văn bản của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch.

cdn-congly-vnbai-tet-kham-pha-net-dep-van-hoa-qua-nhung-le-hoi-xuan-noi-tieng-o-mien-bac-hinh-anh01335663013-17072367918402082079551.jpeg

Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đề nghị các Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch: Phú Thọ, Vĩnh Phúc, Nam Định; Sở Văn hóa, Thể thao TP. Hải Phòng; TP. Hà Nội tập trung triển khai tăng cường tổ chức các biện pháp quản lý nhà nước về lễ hội nhằm thực hiện nghiêm các quy định tại Nghị định số 110/2018/NĐ-CP ngày 29/8/2018 của Chính phủ quy định về quản lý và tổ chức lễ hội; Chỉ thị số 30/CT-TTg ngày 15/12/2023 của Thủ tướng Chính phủ về việc tổ chức Tết Giáp Thìn năm 2024; Công văn số 5833/BVHTTDL-VP ngày 29/12/2023 của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch về việc tăng cường công tác quản lý, tổ chức các hoạt động văn hoá, thể thao, du lịch và lễ hội mừng Xuân Giáp Thìn 2024 và các văn bản khác liên quan.

Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đề nghị bảo đảm hoạt động lễ hội được tiến hành trang trọng, đúng nghi lễ truyền thống và các giá trị bản sắc văn hóa Việt Nam; thực hiện các giải pháp nhằm loại bỏ hoặc thay thế những tập tục không còn phù hợp với xu thế hội nhập và phát triển.

Các địa phương tổ chức thanh tra, kiểm tra, giám sát trước, trong và sau khi tổ chức lễ hội; kịp thời ngăn chặn, xử lý nghiêm các vi phạm trong hoạt động lễ hội, các hành vi lợi dụng di tích, lễ hội, tín ngưỡng để trục lợi, hoạt động mê tín dị đoan, cờ bạc; kích động bạo lực, lưu hành, kinh doanh văn hóa phẩm trái phép.

Không để việc tổ chức dâng sao giải hạn biến tướng thành dịch vụ mang tính trục lợi; không để các đối tượng lợi dụng, lôi kéo đông người tại lễ hội để tuyên truyền, quảng bá các hoạt động có dấu hiệu tà đạo, mê tín dị đoan, trái với thuần phong mỹ tục, vi phạm quy định về thực hiện nếp sống văn minh.

2898513532283061885177784422547098887712051n-437b69d3ef174d74a842f972172531e6-1707236593872814175316.jpeg
Lễ hội chọi trâu Đồ Sơn (quận Đồ Sơn, TP Hải Phòng).

Đối với Phú Thọ, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch yêu cầu Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh chỉ đạo, hướng dẫn chính quyền địa phương xây dựng kế hoạch, phương án kiểm tra, giám sát chặt chẽ các lễ hội tập trung đông người trên địa bàn như: Hội Phết (xã Hiền Quan, huyện Tam Nông); Lễ hội Cầu trâu (xã Hương Nha và xã Bắc Sơn, huyện Tam Nông).

Đối với Vĩnh Phúc, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh chỉ đạo, hướng dẫn chính quyền địa phương xây dựng kế hoạch, phương án kiểm tra, giám sát chặt chẽ các lễ hội tập trung đông người trên địa bàn như Lễ hội Đúc Bụt (xã Đồng Tĩnh, huyện Tam Dương); Lễ hội Cướp Phết (xã Bàn Giản, huyện Lập Thạch); Lễ hội Chọi trâu (xã Hải Lựu, huyện Sông Lô).

Đối với Nam Định, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh chỉ đạo, hướng dẫn chính quyền địa phương xây dựng kế hoạch, phương án kiểm tra, giám sát chặt chẽ các lễ hội tập trung đông người trên địa bàn như: Lễ hội Khai Ấn Đền Trần (phường Lộc Vượng, TP. Nam Định), Lễ hội Phủ Dày (huyện Vụ Bản).

Đối với TP. Hải Phòng, Sở Văn hóa, Thể thao Thành phố chỉ đạo, hướng dẫn chính quyền địa phương xây dựng kế hoạch, phương án kiểm tra, giám sát chặt chẽ các lễ hội tập trung đông người trên địa bàn như Lễ hội chọi trâu Đồ Sơn (quận Đồ Sơn)…

Đối với TP. Hà Nội, Sở Văn hóa, Thể thao Thành phố chỉ đạo, hướng dẫn chính quyền địa phương xây dựng kế hoạch, phương án kiểm tra, giám sát chặt chẽ các lễ hội tập trung đông người trên địa bàn như: Lễ hội chùa Hương (huyện Mỹ Đức), Lễ hội Đền Sóc (huyện Sóc Sơn).

Trong quá trình thực hiện, nếu có khó khăn, vướng mắc, đề nghị các Sở VHTTDL, Sở VHTT các địa phương báo cáo về Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch để kịp thời xem xét, giải quyết.

Trang Nguyễn