Giao thông

Nghiên cứu tiền khả thi đường sắt TP. HCM - Cần Thơ

Hải Long 07/02/2024 - 15:19

Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải vừa ban hành quyết định thành lập hội đồng thẩm định nội bộ để thẩm định báo cáo nghiên cứu tiền khả thi dự án đường sắt TP. HCM - Cần Thơ. Hội đồng thẩm định do Thứ trưởng Nguyễn Danh Huy làm Chủ tịch, gồm 16 thành viên.

Theo đó, Hội đồng thẩm định nội bộ có trách nhiệm rà soát, thẩm định các nội dung của Báo cáo nghiên cứu tiền khả thi Dự án đầu tư xây dựng tuyến đường sắt TP. HCM- Cần Thơ theo quy định pháp luật, báo cáo Bộ trưởng Bộ GTVT kết quả thẩm định để trình Thủ tướng Chính phủ theo quy định.

Các thành viên Hội đồng có trách nhiệm tham dự các cuộc họp Hội đồng khi Chủ tịch yêu cầu. Trường hợp thành viên Hội đồng không tham dự cần báo cáo lý do và có văn bản ủy quyền người thay thế phù hợp trước buổi họp. Hội đồng thẩm định nội bộ làm việc theo chế độ kiêm nhiệm và tự giải thể sau khi hoàn thành nhiệm vụ.

gia0thong.png

Ban Quản lý dự án đường sắt (Bộ GTVT) có trách nhiệm cung cấp đầy đủ hồ sơ, tài liệu liên quan và chỉ đạo tư vấn cử đúng thành phần để phối hợp với Hội đồng thẩm định nội bộ trong quá trình thẩm định.

Được biết, Dự án tuyến đường sắt TP. HCM - Cần Thơ là dự án có quy mô lớn, tính chất kỹ thuật phức tạp, thuộc tiêu chí dự án quan trọng quốc gia, vì vậy cần nghiên cứu cẩn trọng, kỹ lưỡng và đánh giá đầy đủ các yếu tố theo quy định của pháp luật về đầu tư công, đầu tư theo phương thức đối tác công tư (PPP).

Dự án đầu tư xây dựng này có điểm đầu tại ga An Bình (phường An Bình, TP. Dĩ An, tỉnh Bình Dương); điểm cuối tại ga Cần Thơ (phường Phú Thứ, quận Cái Răng, TP. Cần Thơ). Mục tiêu xây dựng hoàn thiện toàn tuyến của dự án có tổng chiều dài khoảng 175,2km theo tiêu chuẩn đường đôi khổ 1435mm, điện khí hóa.

Trên tuyến dự kiến bố trí 19 ga và 3 depot (An Bình, Tân Kiên, Cần Thơ), 4 trạm bảo dưỡng, khám xe (Thạnh Đức, Tam Hiệp, Cai Lậy, Bình Minh), 3 trạm bảo dưỡng hạ tầng. Sơ bộ tổng mức đầu tư Dự án đầu tư xây dựng tuyến đường sắt TP. HCM - Cần Thơ vào khoảng 205.085 tỷ đồng (quy đổi khoảng 8.57 tỷ USD).

Hải Long