Điều tra

Sắp bán đấu giá cổ phần của Tổng Công ty Sông Hồng

Phú Nguyễn 07/12/2023 18:54

Theo lịch bán đấu giá cổ phần của HNX, hơn 13 triệu cổ phần của Tổng Công ty Cổ phần Sông Hồng (do Bộ Xây dựng sở hữu) sẽ được tổ chức bán đấu giá vào 22/12 tới đây.

Cụ thể, 13.241.200 cổ phần sở hữu Bộ Xây dựng sẽ được tổ chức bán đấu giá vào 9h ngày 22/12, tại Sở Giao dịch Chứng khoán (SGDCK) Hà Nội.

Giá khởi điểm 10.500 đồng/cổ phần. Thời gian đặt cọc từ 30/11 đến 15h30 ngày 15/12. Thời gian nộp phiếu tham dự đấu giá chậm nhất 16h ngày 20/12, địa điểm tại thùng phiếu Trụ sở và chi nhánh của các đại lý đấu giá nơi nhà đầu tư làm thủ tục đăng ký.

congtysonghong.jpg
Trụ sở Tổng Công ty Cổ phần Sông Hồng.

Tổng Công ty Cổ phần Sông Hồng, được thành lập theo quyết định của Bộ Xây dựng từ năm 2005, vốn điều lệ thời điểm hiện tại 270 tỷ đồng.

Cổ phiếu của Tổng Công ty Sông Hồng đang niêm yết trên UPCoM mã SHG, khối lượng lưu hành 27 triệu cổ phiếu, có ngày giao dịch đầu tiên 10/4/2015.

Hiện SHG đang bị tạm ngừng giao dịch theo quyết định hạn chế giao dịch và duy trì hạn chế giao dịch của HNX. Quyết định hạn chế giao dịch và duy trì này được HNX ban hành vào tháng 7/2023 và tháng 11/2023.

Lý do, Tổng này không họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2 năm tài chính gần nhất trong thời hạn tối đa kể từ thời điểm kết thúc năm tài chính theo quy định tại khoản 2, Điều 139, Luật Doanh nghiệp.

Ngoài ra, doanh nghiệp chậm nộp báo cáo tài chính năm 2022 đã được kiểm toán quá 45 ngày kể từ ngày kết thúc thời hạn phải công bố thông tin theo quy định; có vốn chủ sở hữu âm trong báo cáo tài chính bán niên 2022 đã được soát xét; tổ chức kiểm toán từ chối cho ý kiến đối với báo cáo tài chính 2021.

HNX yêu cầu trong 15 ngày đơn vị phải có văn bản giải trình nguyên nhân và đưa ra phương án khắc phục.

Tới ngày 17/11, HNX tiếp tục có quyết định duy trì hạn chế giao dịch với SHG và yêu cầu tổ chức niêm yết có báo cáo giải trình, đưa ra phương án khắc phục theo đúng quy định.

Tuy nhiên tới thời điểm hiện tại, sau 2 lần bị hạn chế giao dịch doanh nghiệp vẫn chưa công bố thông tin giải trình, khắc phục theo yêu cầu của Sở GDCK Hà Nội.

Phú Nguyễn