Giáo dục

Học sinh cận nghèo ở Hà Nội sẽ không phải đóng học phí

Anh Chuyên 07/12/2023 - 08:50

Hội đồng nhân dân thành phố Hà Nội đã thông qua Nghị quyết quy định chế độ hỗ trợ học phí cho trẻ em mẫu giáo và học sinh phổ thông tại Hà Nội thuộc hộ cận nghèo.

Theo đó, ngoài 50% học phí được giảm theo quy định của Chính phủ, học sinh thuộc hộ cận nghèo ở Hà Nội sẽ được thành phố hỗ trợ 50% còn lại.

Cụ thể, trẻ em mẫu giáo và học sinh phổ thông thuộc hộ cận nghèo đang theo học tại các cơ sở giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông của thành phố Hà Nội; học viên thuộc hộ cận nghèo đang theo học tại các trung tâm giáo dục nghề nghiệp - giáo dục thường xuyên theo chương trình giáo dục phổ thông của thành phố Hà Nội sẽ được giảm 50% học phí năm học 2023-2024.

hoc-sinh-ngheo.png
Học sinh thuộc hộ cận nghèo ở Hà Nội sẽ được thành phố hỗ trợ 50% còn lại (ảnh minh họa).

Nghị định số 81/2021/NĐ-CP của Chính phủ cũng quy định, trẻ em mẫu giáo và học sinh phổ thông thuộc hộ cận nghèo được giảm 50% học phí và phải đóng 50% học phí theo quy định.

Như vậy, sau khi áp dụng chính sách hỗ trợ học phí của thành phố và Chính phủ, học sinh thuộc hộ cận nghèo tại Hà Nội sẽ không phải đóng học phí.

Năm học 2023-2024, dự kiến khoảng hơn 6,7 tỉ đồng kinh phí sẽ được Hà Nội chi thực hiện chính sách hỗ trợ học phí cho trẻ em mẫu giáo và học sinh phổ thông thuộc hộ cận nghèo. Như vậy theo số liệu cập nhật sẽ có khoảng 10.305 số học sinh được hưởng chính sách.

Anh Chuyên