Chứng khoán

Yêu cầu Telcom giải trình về việc chào bán chứng khoán

Phú Nguyễn 04/12/2023 15:09

Ủy ban chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) vừa có văn bản yêu cầu Công ty Cổ phần Phát triển công trình viễn thông (UPCoM: TEL) giải trình về việc cháo bán chứng khoán ra công chúng.

UBCKNN cho biết vừa nhận được đơn của nhà đầu tư phản ánh một số vấn đề trong việc tuân thủ pháp luật chứng khoán về chào bán chứng khoán của Công ty cổ phần Phát triển công trình viễn thông.

telcom(1).jpg
Yêu cầu Telcom giải trình về việc chào bán chứng khoán. Ảnh internet

Sau khi xem xét đơn phản ánh, kiến nghị nêu trên và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên năm 2022 và 2023 của Công ty cùng thông tin được Công ty công bố trên thị trường chứng khoán, UBCKNN yêu cầu TEL giải trình một số nội dung.

Cụ thể, theo Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2022 ngày 20/4/2022, chủ trương tăng vốn được ĐHĐCĐ thường niên năm 2022 của Công ty thông qua là theo hình thức phát hành cổ phiếu riêng lẻ.

Tuy nhiên, các thông tin được Công ty công bố trên thị trường chứng khoán cho thấy TEL đã sử dụng trang thông tin điện tử của Công ty để công bố thông tin có nội dung mời chào nhà đầu tư mua cổ phiếu và chào bán cho nhà đầu tư không xác định - một phương thức chào bán chứng khoán ra công chúng theo quy định tại khoản 19 Điều 4 Luật Chứng khoán.

Đồng thời, TEL yêu cầu nhà đầu tư đăng ký mua nộp tiền đặt cọc vào tài khoản không phải là tài khoản phong tỏa theo quy định tại Nghị định số 155/2020/NĐ-CP.

UBCKNN đề nghị Công ty giải trình về các vấn đề nêu trên theo quy định pháp luật về chứng khoán và thị trường chứng khoán. Văn bản giải trình kèm theo các tài liệu liên quan (nếu có) đề nghị Công ty gửi về UBCKNN, số 164 Trần Quang Khải, phường Lý Thái Tổ, quận Hoàn Kiếm, TP Hà Nội, trước ngày 8/12/2023.

Công ty Cổ phần Phát triển Công trình viễn thông (Telcom), trước đây là Công ty Công trình Bưu điện thuộc Tổng cục Bưu điện, Công ty được cổ phần hóa từ tháng 11/2001. Telcom có vốn điều lệ 50 tỷ đồng, hoạt động kinh doanh chủ yếu trong lĩnh vực xây lắp các công trình bưu chính, viễn thông, công nghệ thông tin và công trình công nghiệp, giao thông dân dụng.

Cổ phiếu TEL của Công ty hiện niêm yết trên UPCoM có ngày giao dịch đầu tiên vào tháng 9/2017, khối lượng lượng lưu hành 5 triệu cổ phiếu.

Theo báo cáo quản trị 6 tháng đầu năm 2023 của Telcom, ông Nguyễn Hòa Hiệp, Chủ tịch HĐQT sở hữu 1.450.00 cổ phiếu, tương đương 29%; ông Lê Hải Đoàn, sở hữu 1.249.900 cổ phiếu, tương đương 24,99%, ông LTD sở hữu 1.314.350 cổ phiếu, tương đương 26,29%.

Phú Nguyễn