Chứng khoán

Hơn 27 triệu cổ TGG - The Golden Group sắp bị hủy niêm yết

Vân Anh 01/12/2023 - 14:58

Sở Giao dịch Chứng khoán TP HCM (HOSE) vừa có thông báo Hủy bỏ niêm yết bắt buộc đối với cổ phiếu TGG của Công ty Cổ phần The Golden Group do vi phạm nghĩa vụ công bố thông tin.

Theo thông báo của HOSE, The Golden Group tiếp tục vi phạm các quy định về công bố thông tin trên thị trường chứng khoán sau khi đã bị đưa vào diện hạn chế giao dịch. Đến nay, TGG chưa công bố thông tin báo cáo tài chính kiểm toán năm 2022 quá 6 tháng so với thời hạn quy định.

Cổ phiếu TGG cũng bị đưa vào kiểm soát từ đầu tháng 10/2023, do chậm nộp báo cáo tài chính soát xét bán niên 2023 quá 30 ngày so với thời hạn quy định. Đến thời điểm hiện tại, The Golden Group chưa thực hiện công bố thông tin báo cáo tài chính soát xét bán niên 2023 và đã quá 45 ngày so với thời hạn quy định. HOSE giữ nguyên diện chứng khoán bị kiểm soát đối với TGG theo Quyết định đã ban hành từ tháng 5/2021.

Thông báo của Sở GDCK TP HCM cũng nêu, ngày 31/10, Công ty đã có công văn về việc tạo điều kiện được nộp báo cáo tài chính kiểm toán năm 2022, chậm nhất đến ngày 15/11/2023. Đến nay, công ty chưa công bố thông tin báo cáo tài chính kiểm toán năm 2022 và báo cáo tài chính soát xét bán niên năm 2023. Kể từ thời điểm bị đình chỉ giao dịch đến nay, các vi phạm công bố thông tin của công ty chưa được khắc phục, có khả năng tiếp tục xảy ra và kéo dài, vi phạm nghiêm trọng nghĩa vụ công bố thông tin và ảnh hưởng đến quyền lợi cổ đông.

Căn cứ quy định tại điểm o khoản 1 Điều 120, Nghị định 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020, và căn cứ ý kiến của Ủy ban chứng khoán Nhà Nước, Sở GDCK Việt Nam, Sở GDCK TP HCM thông báo sẽ thực hiện hủy niêm yết bắt buộc đối với cổ phiếu TGG.

TGG có ngày giao dịch đầu tiên vào 25/5/2018, khối lượng lưu hành hiện tại 27.299.990 cổ phiếu.

Vân Anh