Giao thông

Tăng cường quản lý đăng kiểm xe cơ giới tại Hà Nội

Hải Long 29/11/2023 - 09:33

Văn phòng UBND TP vừa ban hành Công văn số 13792/VP-KTN nhằm tăng cường công tác quản lý hoạt động đăng kiểm xe cơ giới, đáp ứng nhu cầu của người dân trên địa bàn.

Văn phòng UBND TP vừa ban hành Công văn số 13792/VP-KTN về việc tăng cường công tác quản lý hoạt động đăng kiểm xe cơ giới, đáp ứng nhu cầu của người dân trên địa bàn.

UBND Thành phố chấp thuận đề xuất của Sở Giao thông Vận tải tại Báo cáo số 1093/BC-SGTVT, ngày 31/10/2023 về tình hình hoạt động kiểm định của các Trung tâm đăng kiểm xe cơ giới trên địa bàn Thành phố và công tác triển khai, thực hiện Nghị định số 30/2023/NĐ-CP ngày 8/6/2023 của Chính phủ quy định về kinh doanh dịch vụ kiểm định xe cơ giới.

xe-cogioi.png
Ảnh minh hoạ

Giao Sở Giao thông Vận tải chủ động, thường xuyên theo dõi, tổng hợp tình hình hoạt động của các Trung tâm đăng kiểm; chỉ đạo các Trung tâm đăng kiểm thông tin đẩy đủ về tình hình đăng ký phương tiện đến đăng kiểm tại Trung tâm trên trang thông tin điện tử của Sở. Điều phối, hướng dẫn chủ phương tiện đến các Trung tâm để tránh tình trạng tập trung nhiều phương tiện tại một số Trung tâm

UBND TP Hà Nội cũng yêu cầu các Trung tâm đăng kiểm chủ động xây dựng phương án khắc phục tình trạng tăng đột biến nhu cầu phương tiện đến đăng kiểm theo khuyến cáo của Cục Đăng kiểm Việt Nam, có kế hoạch tuyển dụng đăng kiểm viên hoặc giải pháp dự phòng để bổ sung ngay khi thiếu hụt đột xuất đăng kiểm viên.

Trường hợp có khó khăn, vướng mắc vượt thẩm quyền, kịp thời báo cáo, đề xuất với Bộ Giao thông Vận tải, UBND Thành phố xem xét, chỉ đạo giải quyết.

UBND TP Hà Nội giao UBND các quận, huyện, thị xã có Trung tâm đăng kiểm xe cơ giới đang hoạt động trên địa bàn chủ động phối hợp với Sở Giao thông vận tải và các Trung tâm đăng kiểm trên địa bàn tổ chức phân luồng đảm bảo trật tự an toàn giao thông khu vực đăng kiểm phương tiện.

Rà soát bố trí các điểm trông giữ phương tiện giao thông thuận lợi, gần các trung tâm đăng kiểm để tổ chức sắp xếp phương tiện chờ vào kiểm định, góp phần đảm bảo an ninh trật tự, an toàn giao thông đáp ứng nhu cầu của người dân, doanh nghiệp.

Hải Long