Nhà đất

TP.HCM: Tập trung 6 nhóm nội dung để hoàn thành đề án quản lý, sử dụng đất đai hiệu quả

Văn Kỳ 05/07/2023 16:49

UBND TP.HCM đã có Báo cáo sơ kết giữa nhiệm kỳ kết quả triển khai thực hiện Đề án “Quản lý đất đai và phương hướng sử dụng đất đai hiệu quả trên địa bàn TP.HCM” theo Nghị quyết Đảng bộ Thành phố lần thứ XI.

Nội dung của Đề án tập trung nghiên cứu 6 nhóm vấn đề chính mang tính nghiên cứu khoa học cao nên đòi hỏi thời gian thực hiện qua nhiều khâu. Kết quả đạt được tùy theo nhóm, có nhóm đã hoàn thành, có nhóm đang triển khai.

Trong quá trình triển khai thực hiện Đề án, UBND TP đã nhận được sự quan tâm chỉ đạo thường xuyên, kịp thời của Thành ủy, Thường trực Thành ủy, Ban Thường vụ Thành ủy, Thường trực HĐND TP; ý kiến hướng dẫn của các bộ, ngành Trung ương nhằm đảm bảo tiến độ thực hiện và tháo gỡ những khó khăn vướng mắc trong quá trình thực hiện.

dat-dai-q-665.jpg
TP.HCM quyết tâm hoàn thành đề án quản lý, sử dụng đất đai trên địa bàn hiệu quả.

Để thực hiện có hiệu quả các nhóm giải pháp đã nêu trong Đề án, UBND TP đã phân công Thành viên UBND TP chịu trách nhiệm theo dõi, đôn đốc việc triển khai, thực hiện Đề án; đồng thời ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện Đề án, trong đó phân công cụ thể cho đơn vị chủ trì, phối hợp.

Việc triển khai thực hiện Đề án đã giúp nhận diện được những bất cập về pháp luật đất đai trong công tác quản lý nhà nước để từ đó đề xuất với các cơ quan, ban, ngành Trung ương các giải pháp tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc trong việc quản lý, khai thác, sử dụng đất đặc biệt là lĩnh vực đất công. Các chương trình, kế hoạch thực hiện nhiệm vụ cụ thể đã được xác định và có lộ trình thực hiện.

Đề án “Quản lý đất đai và phương hướng sử dụng đất đai hiệu quả trên địa bàn TP.HCM” thuộc chương trình đột phá đổi mới quản lý TP.HCM. Có những đóng góp vào dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi), với nhiều ý kiến xác thực; là nền tảng để TP.HCM bổ sung sửa đổi dự thảo Nghị quyết 54 mới, trong đó có đề xuất các mô hình huy động nguồn lực từ đất như mô hình tiêu TOD, mô hình BT…

Hiện các công cụ nhằm phục vụ cho công tác quản lý đất đai cơ bản hoàn thành và sẽ đưa vào ứng dụng hỗ trợ cho công tác quản lý đất đai được chặt chẽ. Đồng thời, căn cứ vào quy hoạch sử dụng đất, có thể đưa ra các phương án sử dụng đất đai được hiệu quả hơn.

Các công tác liên quan đến thủ tục hành chính, giao dịch của người dân như cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất, giao dịch bảo đảm, chuyển nhượng, thừa kế… được thực hiện thông qua phần mềm có thể lưu vào hệ thống cơ sở dữ liệu. Có thể truy xuất để quản lý, thực hiện chuyển thông tin địa chính đến cơ quan thuế. Ngoài ra, còn có thể quản lý về quy trình, thời gian, tiến độ thực hiện tốt công tác cải cách hành chính.

Để tiếp tục triển khai các nội dung còn lại của Đề án và hoàn thành tiến độ theo quy định, UBND TP.HCM xây dựng Kế hoạch thực hiện năm 2023 - 2025, tập trung vào một số nội dung sau:

Nhóm 1: Về thực hiện quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất TP.HCM: Tiếp tục thực hiện các công tác quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất chưa hoàn thành, hoàn thiện sau khi có ý kiến thẩm định của các cơ quan có thẩm quyền. Tiếp tục tham mưu đề xuất đưa vào Luật Đất đai (sửa đổi) nội dung thực hiện trên cơ sở quy hoạch sử dụng đất đã được phê duyệt, tiến hành lập dự án tạo quỹ đất sạch, tập trung vào các khu vực có tiềm năng, vùng phụ cận các dự án hạ tầng kỹ thuật để thực hiện vì hiện nay quy định pháp luật đất đai hiện hành chưa quy định;…

Nhóm 2: Về đánh giá hiệu quả quản lý và sử dụng đất đai: Nghiên cứu, đề xuất giải pháp nhằm cải thiện hiệu quả quản lý và sử dụng đất đai.

Nhóm 3: Về tài chính đất đai: Xây dựng cách tính hệ số trong phương pháp định giá đất dựa trên hệ số điều chỉnh; xây dựng cơ chế xác định giá đất phục vụ giải quyết tranh chấp đất đai.

Nhóm 4: Về quản lý tài sản công là nhà, đất do Nhà nước quản lý: Tiếp tục tăng cường công tác quản lý nhà nước về tài sản công là nhà, đất do Nhà nước quản lý, thực hiện sắp xếp sử dụng đạt hiệu quả;…

Nhóm 5: Hành chính về đất đai: Hoàn thiện ứng dụng công nghệ thông tin trong việc xây dựng bảng giá đất và tính giá đất, cơ sở dữ liệu đất đai; xây dựng và vận hành hệ thống dữ liệu thông tin đất đai tiến tới chia sẻ dữ liệu và thông tin đất đai.

Nhóm 6: Về cơ chế hoạt động của Trung tâm phát triển quỹ đất: Hoàn thiện tham mưu “Quy chế và cơ chế phối hợp trong thực hiện tạo quy đất trên địa bàn TP.HCM” sau khi có ý kiến góp ý của các cơ quan, đơn vị.

Văn Kỳ