Huyện Lục Nam: Chung tay bảo vệ môi trường

Nhịp sống - Ngày đăng : 22:16, 22/01/2020

Thiết lập đường dây nóng, tích cực tuyên truyền và phát động nhiều phong trào đến các tầng lớp nhân dân trong việc bảo vệ môi trường. Đến nay, huyện Lục Nam, tỉnh Bắc Giang đã có những chuyển biến tích cực trong công tác giữ gìn, đảm bảo vệ sinh, môi trường.

Trong thời gian qua, tình hình ô nhiễm môi trường và các sự cố môi trường có xu hướng ngày càng gia tăng trên địa bàn tỉnh Bắc Giang. Cùng với đó, các thông tin phản ánh, kiến nghị của người dân và báo chí đối với các vấn đề môi trường ngày một đa dạng và mang tính thời sự. Tuy nhiên, do nhiều nguyên nhân, công tác tiếp nhận và xử lý thông tin phản ánh về ô nhiễm môi trường đến địa phương còn lúng túng, chưa nắm bắt kịp thời, xử lý nhanh các thông tin phản ánh, kiến nghị của tổ chức, cá nhân.

Để tăng cường tiếp nhận và xử lý thông tin phản ánh, kiến nghị về ô nhiễm môi trường, phát huy vai trò của người dân và cộng đồng trong bảo vệ môi trường, tạo bước chuyển biến trong công tác ứng phó, xử lý ô nhiễm môi trường, huyện Lục Nam đã lập đường dây nóng, gồm số điện thoại và địa chỉ thư điện tử để tiếp nhận, xử lý thông tin phản ánh, kiến nghị của tổ chức, cá nhân về ô nhiễm môi trường bảo đảm hoạt động thông suốt, liên tục 24/24 giờ trong ngày và 7 ngày trong tuần, bao gồm cả ngày nghỉ, ngày lễ.

img6402-w1000-h563.jpg

Chung tay bảo vệ môi trường

Huyện đã xây dựng, ban hành, thực hiện quy trình tiếp nhận, xác minh, xử lý và phản hồi thông tin phản ánh, kiến nghị của tổ chức và cá nhân về ô nhiễm môi trường qua đường dây nóng.

Cùng đó, việc tuyên truyền nâng cao ý thức của người dân đã được lãnh đạo UBND huyện đã quan tâm đôn đốc chỉ đạo các đơn vị liên quan trong thực hiện Chỉ thị 03/CT-BTNMT của Bộ Tài nguyên và Môi trường, bằng những việc làm thiết thực, như: Tổ chức tập huấn, tọa đàm, hội thi, tổ chức phát động, triển khai thực hiện Phong trào chống rác thải nhựa, nói không với túi nilon, sản phẩm nhựa dùng 01 lần.

Phối hợp, mời chuyên gia trực tiếp hướng dẫn người dân, hội viên các đoàn thể chính trị xã hội cách thức thu gom, phân loại, xử lý rác thải sinh hoạt tại hộ gia đình, nhất là vùng nông thôn.

img6403-w592-h400.jpg

Thực hiện tốt công tác bảo vệ môi trường

Phát động phong trào trồng hoa ven đường tạo cảnh quan môi trường, đến nay đã lan tỏa rộng rãi đến các địa phương trong tỉnh. Phát động 100% thanh, thiếu niên trên địa bàn tham gia thu gom rác, quét dọn và phát quang đường giao thông nông thôn, khơi thông cống rãnh khu dân cư, xử lý điểm đen môi trường, tháo gỡ biển quảng cáo trái quy định…

Với nhiều biện pháp thực hiện, triển khai, đến nay công tác đảm bảo vệ sinh môi trường trên địa bàn huyện Lục Giang đã đạt những thành tích đáng kể. Môi trường sống được cải thiện, đường làng, ngõ xóm khang sang, sạch đẹp, người dân đồng thuận và phấn khởi. 

Lê Dung