Tình hình tai nạn giao thông, cháy, nổ và xử lý hành chính về trật tự an toàn giao thông tháng 01/2020

Nhịp sống - Ngày đăng : 12:33, 24/01/2020

Bộ Công an công bố số liệu (sơ bộ) về tình hình tai nạn giao thông, cháy, nổ và xử lý hành chính về trật tự an toàn giao thông tháng 01 năm 2020 (từ ngày 15/12/2019 đến ngày 14/01/2020) như sau:

Thực hiện Nghị định số 94/2016/NĐ-CP ngày 01/7/2016 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Thống kê.  Bộ Công an công bố số liệu (sơ bộ) về tình hình tai nạn giao thông, cháy, nổ và xử lý hành chính về trật tự an toàn giao thông tháng 01 năm 2020 (từ ngày 15/12/2019 đến ngày 14/01/2020) như sau:

1. Tình hình tai nạn giao thông:

Toàn quốc xảy ra 1.300 vụ, làm chết 591 người, bị thương 968 người. So với tháng 12/2019, giảm 462 vụ (-26,22%); giảm 64 người chết (-9,77%); giảm 514 người bị thương (-34,68%).

2. Xử lý hành chính về trật tự an toàn giao thông:

Toàn quốc xảy ra 358.803 vụ vi phạm trật tự an toàn giao thông bị xử lý; xử phạt 253,69 tỷ đồng; tạm giữ 59.764 ô tô, mô tô, xe máy. So với tháng 12/2019, tăng cả 3 tiêu chí: tăng 10.554 vụ (+3,03%), số tiền phạt thu được tăng 52,76 tỷ đồng (+26,26%), tăng 8.208 số ô tô, mô tô, xe máy bị tạm giữ (+15,92%).

1-w1076-h596.stamp2.jpg

Tình hình tai nạn giao thông. Ảnh minh họa

3. Tình hình cháy, nổ:

- Toàn quốc xảy ra 222 vụ cháy, làm chết 05 người, bị thương 11 người, tài sản thiệt hại sơ bộ ước tính 70,01 tỷ đồng. So với tháng 12/2019, giảm 81 vụ (-26,73%), giảm 11 người chết, tăng 03 người bị thương, tài sản thiệt hại sơ bộ ước tính giảm 187,97 tỷ đồng.

- Toàn quốc xảy ra 02 vụ nổ, làm 02 người chết và 11 người bị thương. So với tháng 12/2019, giảm cả về số vụ và số người chết, tăng 05 người bị thương.

Theo Cổng thông tin điện tử Bộ Công an