Infographics: Tiểu sử Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Lưu Quang

Nội chính - Ngày đăng : 21:46, 05/01/2023

Ngày 5/01/2023, tại Kỳ họp bất thường Quốc hội khoá XV, ông Trần Lưu Quang, Bí thư Thành uỷ Hải Phòng được phê chuẩn giữ chức Phó Thủ tướng Chính phủ nước CHXHCN Việt Nam, nhiệm kỳ 2021-2026.

Theo VGP