Phát huy yếu tố “xây” và bảo vệ cán bộ dám đấu tranh qua kiểm tra dấu hiệu vi phạm tại Saigon Co.op

Mạnh Tiến – Tống Xuân Thủy (Ủy ban Kiểm tra Trung ương)| 09/09/2022 11:13

Những sai phạm diễn ra tại Liên hiệp Hợp tác xã Thương mại TP.HCM (Saigon Co.op) là một sự việc điển hình trong việc bảo vệ cán bộ dám đấu tranh đối với những sai phạm của cấp trên, tập thể.

Kỳ họp thứ 14 của Ủy ban Kiểm tra Trung ương Xem xét kết quả kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm tại Saigon Co.op

Quy định số 22-QĐ/TW, ngày 28/7/2021 của Ban Chấp hành Trung ương về công tác kiểm tra, giám sát, kỷ luật đảng đã nêu một vấn đề mới trong công tác kiểm tra: “Công tác kiểm tra, giám sát phải kịp thời phát hiện nhân tố mới, tích cực để phát huy, phải bảo vệ cái đúng, bảo vệ người tốt, cán bộ dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm, dám đột phá vì lợi ích chung; phải chủ động phát hiện sớm để phòng ngừa, ngăn chặn, khắc phục khuyết điểm, vi phạm của tổ chức đảng và đảng viên ngay từ khi còn mới manh nha, không để vi phạm nhỏ tích tụ thành sai phạm lớn, kéo dài và lan rộng”.

Những sai phạm của Saigon Co.op

Saigon Co.op tiền thân là Ban quản lý Hợp tác xã mua bán Thành phố Hồ Chí Minh (TP.HCM), được thành lập năm 1989 gồm 26 hợp tác xã (HTX) thành viên hoạt động theo mô hình HTX. Saigon Co.op là tổ chức kinh tế HTX theo nguyên tắc xác lập sở hữu tập thể có tính chất đặc thù, hoạt động theo Luật HTX năm 2012. Saigon Co.op được UBND TP. HCM phê duyệt Điều lệ tổ chức và hoạt động theo Quyết định số 1344/QĐ-UB-KT ngày 5/3/1999. Ban Chấp hành Đảng bộ Saigon Co.op là Đảng ủy cấp trên cơ sở trực thuộc Thành ủy, chịu sự lãnh đạo, chỉ đạo trực tiếp và hướng dẫn thường xuyên của Ban Thường vụ (BTV) và Thường trực Thành ủy TP.HCM. Theo Thông báo Kết luận thanh tra số 79/TB-TTTP-P5 của Thanh tra TP. HCM về việc chấp hành các quy định pháp luật tại Saigon Co.op ngày 29/7/2020, đơn vị có dấu hiệu huy động góp vốn trái pháp luật; việc huy động vốn không bình thường với hàng trăm tỉ đồng trong khi các HTX thành viên hoạt động không hiệu quả; đồng thời cơ quan thanh tra phát hiện hàng loạt sai phạm trong việc tăng vốn, quản lý và khai thác không hiệu quả tài sản Nhà nước, sai phạm nghiêm trọng các quy định về pháp luật thanh tra…

Trước những sai phạm nghiêm trọng của Saigon Co.op, UBKT Trung ương đã kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm đối với BTV Đảng ủy và đồng chí Diệp Dũng, nguyên Thành uỷ viên, nguyên Bí thư Đảng ủy, nguyên Chủ tịch Hội đồng quản trị (HĐQT) Saigon Co.op về trách nhiệm trong việc tổ chức thực hiện sự lãnh đạo, chỉ đạo của Thành ủy, UBND Thành phố về xây dựng, thực hiện Quy chế làm việc, Quy chế quản lý nguồn vốn tích luỹ không chia, thực hiện nghĩa vụ tài chính đối với nhà nước; việc huy động vốn, ký kết hợp đồng hợp tác đầu tư. Mốc thời gian kiểm tra: Từ ngày 01/01/2015 đến ngày 31/12/2020.

UBKT Trung ương nhận thấy, Hội đồng quản trị (HĐQT) Saigon Co.op đã không thực hiện đầy đủ trách nhiệm, quyền hạn trong việc kiểm tra nguồn vốn huy động từ các HTX thành viên. Việc tăng vốn điều lệ tại Saigon Co.op không đúng quy định pháp luật; có dấu hiệu thâu tóm, chiếm đoạt vốn, xâm phạm đến quyền sở hữu tài sản chung và tài sản nhà nước, ảnh hưởng đến an ninh kinh tế của TP.HCM nói riêng và cả nước nói chung; có dấu hiệu phạm pháp hình sự. BTV Đảng ủy Saigon Co.op đã vi phạm nguyên tắc tập trung dân chủ, Quy chế làm việc; thiếu trách nhiệm, buông lỏng lãnh đạo, chỉ đạo, thiếu kiểm tra, giám sát để HĐQT, Ban Kiểm soát, nhiều cán bộ, đảng viên, trong đó có cán bộ, lãnh đạo chủ chốt thiếu tu dưỡng, rèn luyện phẩm chất chính trị, đạo đức, lối sống, vi phạm các quy định của Đảng, pháp luật của Nhà nước trong việc ký kết hợp đồng hợp tác đầu tư, huy động vốn, tăng vốn điều lệ, tổ chức Đại hội thành viên (ĐHTV) và trong thực hiện các chỉ đạo của UBND Thành phố; không báo cáo xin ý kiến BTV Thành uỷ, Thường trực Thành uỷ trong việc huy động vốn và kết nạp một số doanh nghiệp vào Saigon Co.op vi phạm Quy chế 3197-QĐ/TU, ngày 24/9/2014 của BTV Thành uỷ, Quy chế làm việc của Đảng uỷ để đồng chí Diệp Dũng, Chủ tịch HĐQT ký 02 Hợp đồng hợp tác đầu tư vi phạm Nghị định số 193/2013/NĐ-CP ngày 21/11/2013 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật HTX, Điều lệ tổ chức và hoạt động của Saigon Co.op, Quy chế hoạt động của HĐQT, Quy định quản lý thu chi nội bộ, vi phạm Luật Thuế thu nhập doanh nghiệp, Luật Quản lý thuế, gây hậu quả rất nghiêm trọng, làm thiệt hại cho Saigon Co.op hơn 29,7 tỷ đồng; đồng chí Chủ tịch HĐQT bị khởi tố, bắt giam và nhiều vi phạm khác.

Xét nội dung, tính chất, mức độ, hậu quả vi phạm; căn cứ quy định của Đảng, UBKT Trung ương quyết định thi hành kỷ luật Cảnh cáo BTV Đảng ủy Saigon Co.op  nhiệm kỳ 2015-2020 và đồng chí Nguyễn Thành Nhân, nguyên Phó Bí thư Đảng ủy, nguyên Ủy viên HĐQT, nguyên Tổng Giám đốc Saigon Co.op. Ban Bí thư quyết định thi hành kỷ luật khai trừ ra khỏi Đảng đối với ông Diệp Dũng;  Ngoài ra UBKT Trung ương cũng chỉ ra một số vi phạm, khuyết điểm của BTV Thành ủy TP.HCM, UBKT Thành ủy và một số tổ chức, cá nhân liên quan khác.

Cựu Chủ tịch Hội đồng quản trị Saigon Co.op Diệp Dũng đã bị tòa án xét xử 

Bảo vệ cán bộ dám đấu tranh, tự giác nhận khuyết điểm, vi phạm

Một tình tiết mới trong vụ việc, 02 đồng chí: Quách Cường, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy, Ủy viên HĐQT Saigon Co.op và Hồ Mỹ Hoà, Ủy viên BTV Đảng ủy, Ủy viên Hội đồng quản trị, Giám đốc Phòng Tài chính Saigon Co.op có vi phạm, khuyết điểm đến mức phải xem xét thi hành kỷ luật. Tuy nhiên, với tinh thần dám đấu tranh, nghiêm túc cầu thị nhận khuyết điểm, theo quy định của Đảng, UBKT Trung ương đã quyết định không kỷ luật 02 đồng chí. Ngoài ra, UBKT Trung ương thay đổi hình thức kỷ luật Khiển trách bằng Cảnh cáo đối với 03 đồng chí, cụ thể như sau:

Theo kết quả thẩm tra, xác minh của UBKT Trung ương, đồng chí Quách Cường cùng chịu trách nhiệm về những vi phạm, khuyết điểm của BTV Đảng ủy Saigon Co.op nhiệm kỳ 2015-2020; chịu trách nhiệm trực tiếp, cá nhân trong việc: Không chỉ đạo Văn phòng Đảng ủy chuẩn bị đầy đủ tài liệu gửi trước kỳ họp BTV Đảng ủy, vi phạm Quy chế làm việc của Đảng ủy; chưa kịp thời báo cáo cấp có thẩm quyền việc người đứng đầu vi phạm nguyên tắc tập trung dân chủ, Quy chế làm việc; cùng ký biên bản HĐQT tháng 1/2020 “thống nhất thông qua việc tăng vốn điều lệ của Liên hiệp”; biểu quyết thống nhất thông qua số vốn huy động từ các HTX thành viên tại Đại hội thành viên bất thường ngày 30/01/2020 khi không có phương án huy động vốn cụ thể, vi phạm Thông tư 83/2015 của Bộ Tài chính, Điều lệ Liên hiệp, Nghị quyết số 11/NQ-ĐHTV, ngày 06/7/2019 của Đại hội thành viên. Tuy nhiên, trong quá trình thẩm tra, xác minh đồng chí đã thẳng thắn đấu tranh với những sai phạm cụ thể:

Ngày 06/02/2020, BTV Đảng ủy họp (có mặt 05/05 đồng chí). Sau khi nghe thông tin việc huy động vốn (tăng vốn điều lệ năm 2020), thực tế số tiền góp vốn của các HTX thành viên quá lớn, bất thường, không minh bạch, đa số các đồng chí Ủy viên BTV có ý kiến, trong đó tập trung vào việc cần phải làm rõ nguồn gốc, việc tăng vốn này và phải báo cáo Ban Chấp hành Đảng bộ, Thành ủy và UBND thành phố. Đồng chí Quách Cường có ý kiến: “Việc huy động vốn rất cần thiết. Tuy nhiên, quan ngại nguồn tiền của các HTX, do Liên hiệp không thể kiểm soát được”.

Ngày 17/02/2020, đồng chí Quách Cường ký tên cùng tập thể BTV Đảng ủy, Ban Tổng Giám đốc Saigon Co.op có Báo cáo nhanh gửi đồng chí Nguyễn Thành Phong, Chủ tịch UBND Thành phố về nội dung tăng vốn điều lệ của Saigon Co.op, kiến nghị: “Saigon Co.op tách bạch số tiền này không đưa vào sử dụng để làm rõ nhiều nội dung liên quan. Báo cáo xin ý kiến chỉ đạo của UBND Thành phố về việc tăng vốn điều lệ này… UBND Thành phố chỉ đạo cho các cơ quan chức năng liên quan làm rõ vốn góp và quá trình góp vốn của các HTX thành viên để xác minh rõ”.

Ngày 13/3/2020 và ngày 16/3/2020, Ban Tổng Giám đốc họp (có mời BTV Đảng ủy và HĐQT dự để chỉ đạo, trong đó có đồng chí Quách Cường, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy, Ủy viên HĐQT), thống nhất kiến nghị 04 nội dung: “1. Kiến nghị chưa sử dụng số tiền (khoảng 3.597 tỷ đồng) huy động… 2. Kiến nghị BTV Đảng ủy, Ban Chấp hành Đảng bộ đưa vấn đề tăng vốn điều lệ này ra thảo luận và có ban hành Nghị quyết, có quan điểm chỉ đạo chính thức của cấp ủy Đảng về nội dung này để Ban Tổng Giám đốc thực hiện. 3. Kiến nghị HĐQT, Ban Kiểm soát… đề xuất các cơ quan chức năng của thành phố hỗ trợ tiến hành làm rõ nguồn gốc số tiền trên (Chủ tịch HĐQT cho rằng Saigon Co.op không được yêu cầu các HTX thành viên làm rõ nguồn gốc số tiền đóng vào tài khoản). 4. Kiến nghị HĐQT báo cáo chi tiết và xin ý kiến của UBND thành phố, đồng thời kiến nghị BTV Đảng ủy xin ý kiến chỉ đạo của Thành ủy về việc tăng vốn điều lệ này, có kết luận về việc thực hiện như vậy có đúng pháp luật và các quy định của tổ chức đảng, quy định của hệ thống chính trị không, chỉ đạo đảm bảo cấu trúc sở hữu công và cấu trúc quản lý để định hướng rõ mô hình hoạt động của Saigon Co.op”.

Ngày 26/7/2020, đồng chí Quách Cường, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy, Ủy viên HĐQT Saigon Co.op có đơn trình báo, gửi đồng chí Giám đốc Công an TP.HCM, về việc nguồn vốn góp từ các HTX thành viên không minh bạch, có dấu hiệu thôn tính Saigon Co.op từ một số cá nhân. Đại hội thành viên thường niên ngày 24/7/2020 của Saigon Co.op được tiến hành mặc dù đã có quyết định đề nghị tạm đình chỉ tổ chức đại hội của Thanh tra. Trong ngày 24/7/2020, Nghị quyết số 13 Đại hội thành viên do ông Nguyễn Thanh Hùng ký ban hành, trong đó bãi nhiệm tư cách thành viên HĐQT đối với ông Nguyễn Anh Đức kể từ ngày 24/7/2020 và giao HĐQT cách chức Tổng Giám đốc đối với ông Nguyễn Anh Đức; cách chức Phó Tổng Giám đốc đối với ông Phạm Trung Kiên theo Nghị quyết Đại hội thành viên. Đây là dấu hiệu rất bất thường trong công tác cán bộ đối với một đơn vị có tổ chức đảng và 02 đồng chí Đức và Kiên đều là cán bộ thuộc diện Thành ủy quản lý. Đề nghị Công an Thành phố có giải pháp để ngăn chặn kịp thời, làm rõ các dấu hiệu vi phạm pháp luật trên.

Ngày 05/8/2020, đồng chí Quách Cường, Phó Bí thư Thường trực Đảng  ủy và đồng chí Nguyễn Anh Đức, Phó Bí thư, Tổng Giám đốc Saigon Co.op có Báo cáo gửi Thường trực Thành ủy, UBND Thành phố về những vấn đề phát sinh khẩn tại Saigon Co.op, báo cáo nội dung: Về quyết định phân cấp ủy quyền cho công tác điều hành hoạt động tại Saigon Co.op và việc tổ chức Đại hội thành viên bất thường năm 2020 của Saigon Co.op.

Đồng chí Hồ Mỹ Hòa, với vai trò là Giám đốc Phòng Tài chính Saigon Co.op, chịu trách nhiệm trong việc không kiểm tra tính pháp lý 02 Hợp đồng, các bản phụ lục, bản thỏa thuận hợp đồng, vi phạm Quyết định số 109/QĐ-LH, ngày 25/02/2008 của HĐQT Saigon Co.op về thành lập Phòng Tài chính.

Ngày 22/01/2020, đồng chí Bùi Hồng Phương, Phó Giám đốc phòng Hành chính quản trị và bảo vệ, Thư ký HĐQT trình Biên bản HĐQT tháng 01/2020 (không đề ngày), nội dung: “1. Báo cáo kết quả huy động vốn từ các HTX thành viên theo Nghị quyết số 121a/NQ-HĐQT, ngày 12/11/2019… 2. Thống nhất thông qua việc tăng vốn điều lệ của Liên hiệp cho năm tài chính 2020 bằng đúng số vốn góp huy động được từ các HTX thành viên theo bảng sao kê chi tiết tại văn bản thông báo xác nhận tổng số vốn góp huy động của các HTX thành viên của Ngân hàng ngày 21/01/2020”. Khi thấy trong biên bản không thể hiện số tiền huy động, tăng vốn điều lệ cụ thể, đồng chí Hồ Mỹ Hòa, Ủy viên HĐQT, Giám đốc Phòng Tài chính đã không ký biên bản.

Chiều ngày 30/01/2020, Đại hội thành viên bất thường thông qua việc huy động vốn, tăng vốn điều lệ năm 2020 của Saigon Co.op, đồng chí Hồ Mỹ Hòa, Ủy viên HĐQT, Giám đốc Phòng Tài chính đã không tham dự Đại hội và không biểu quyết tăng vốn điều lệ.

Ngày 13/02/2020, Ban Tổng Giám đốc Saigon Co.op họp để thảo luận việc tăng vốn điều lệ. Một số đồng chí dự họp đề nghị phải có báo cáo gấp việc này lên Thành ủy và UBND Thành phố xin chủ trương trước khi thực hiện; không phê duyệt số tiền này vào dòng tiền chung của Saigon Co.op, chờ ý kiến chỉ đạo của cấp trên. Đồng chí Hồ Mỹ Hòa, Ủy viên BTV Đảng ủy, Ủy viên HĐQT, Giám đốc Phòng Tài chính có ý kiến: “Số tiền này đang ở một tài khoản riêng, tách khỏi dòng tiền kinh doanh của Saigon Co.op. Nhưng tôi đề xuất có chỉ đạo của Ban Tổng Giám đốc cho Phòng Kế toán và Phòng Tài chính về việc này”.

Ngày 17/02/2020, đồng chí Hồ Mỹ Hòa ký tên cùng tập thể BTV Đảng ủy, Ban Tổng Giám đốc Saigon Co.op có Báo cáo nhanh gửi đồng chí Nguyễn Thành Phong, Chủ tịch UBND Thành phố về nội dung tăng vốn điều lệ của Saigon Co.op, kiến nghị: “Saigon Co.op tách bạch số tiền này không đưa vào sử dụng để làm rõ nhiều nội dung liên quan. Báo cáo xin ý kiến chỉ đạo của UBND Thành phố về việc tăng vốn điều lệ này… UBND thành phố chỉ đạo cho các cơ quan chức năng liên quan làm rõ vốn góp và quá trình góp vốn của các HTX thành viên để xác minh rõ”.

Ngày 13/3/2020 và ngày 16/3/2020, Ban Tổng Giám đốc họp (có mời BTV Đảng ủy và HĐQT dự để chỉ đạo, trong đó có mời đồng chí Hồ Mỹ Hòa, Ủy viên BTV Đảng ủy, Ủy viên HĐQT), thống nhất kiến nghị 04 nội dung: “1. Kiến nghị chưa sử dụng số tiền (khoảng 3.597 tỷ đồng) huy động… 2. Kiến nghị Ban Thường vụ Đảng ủy, Ban Chấp hành Đảng bộ đưa vấn đề tăng vốn điều lệ này ra thảo luận và có ban hành Nghị quyết, có quan điểm chỉ đạo chính thức của cấp ủy Đảng về nội dung này để Ban Tổng Giám đốc thực hiện. 3. Kiến nghị HĐQT, Ban Kiểm soát… đề xuất các cơ quan chức năng của thành phố hỗ trợ tiến hành làm rõ nguồn gốc số tiền trên (Chủ tịch HĐQT cho rằng Saigon Co.op không được yêu cầu các HTX thành viên làm rõ nguồn gốc số tiền đóng vào tài khoản). 4. Kiến nghị HĐQT báo cáo chi tiết và xin ý kiến của UBND Thành phố, đồng thời kiến nghị BTV Đảng ủy xin ý kiến chỉ đạo của Thành ủy về việc tăng vốn điều lệ này, có kết luận về việc thực hiện như vậy có đúng pháp luật và các quy định của tổ chức đảng, quy định của hệ thống chính trị không, chỉ đạo đảm bảo cấu trúc sở hữu công và cấu trúc quản lý để định hướng rõ mô hình hoạt động của Saigon Co.op”.

Đồng chí Hồ Mỹ Hòa đã báo cáo với Công an Thành phố việc đồng chí Diệp Dũng ký kết 02 Hợp đồng hợp tác đầu tư vi phạm pháp luật (Biên bản làm việc ngày 09/3/2022 của Đoàn Kiểm tra 210 với đại diện Lãnh đạo Cơ quan An ninh Điều tra, Công an Thành phố Hồ Chí Minh).

Hai đồng chí Quách Cường và Hồ Mỹ Hoà đã thẳng thắn đấu tranh đối với các vi phạm, khuyết điểm của đồng chí Diệp Dũng, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐQT; chủ động, kịp thời báo cáo với các cơ quan chức năng; trong quá trình kiểm tra, kiểm điểm đã cầu thị, nghiêm túc, tự giác nhận vi phạm, khuyết điểm, tự nhận hình thức kỷ luật. Căn cứ Điều 4, Quy định 102 của Bộ Chính trị, UBKT Trung ương quyết định không thi hành kỷ luật đối với 02 đồng chí Quách Cường và Hồ Mỹ Hoà.

Hai đồng chí đã nêu cao tinh thần tự phê bình và phê bình, kiên quyết đấu tranh với những hành vi sai trái trong tổ chức, thực hiện nghiêm các quy định tại Điều 3, Quy định số 37-QĐ/TW, Quy định về những điều đảng viên không được làm, trong đó: “…không thực hiện trách nhiệm nêu gương; chủ nghĩa cá nhân, cơ hội, vụ lợi; "tư duy nhiệm kỳ", đoàn kết xuôi chiều, dân chủ hình thức, thấy đúng không bảo vệ, thấy sai không đấu tranh; độc đoán, chuyên quyền, quan liêu, xa rời quần chúng”. Tại Hội nghị toàn quốc giao ban trực tuyến công tác kiểm tra, giám sát Quý I năm 2022, đồng chí Trần Cẩm Tú, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ nhiệm UBKT Trung ương đã nhấn mạnh việc UBKT Trung ương quyết định không kỷ luật đối với 2 trường hợp trên, mặc dù có vi phạm đến mức phải xem xét, xử lý nhưng 02 đồng chí đã có dũng khí đấu tranh với những sai phạm trong nội bộ, báo cáo kịp thời. Ngoài ra, UBKT Trung ương thay đổi hình thức kỷ luật Khiển trách bằng Cảnh cáo đối với 03 đồng chí: Nguyễn Vũ Toàn, nguyên Đảng ủy viên, nguyên Ủy viên HĐQT, nguyên Phó Tổng Giám đốc Saigon Co.op; Nguyễn Thanh Hùng, Ủy viên HĐQT Saigon Co.op, Phó Bí thư Chi bộ, Chủ tịch HĐQT kiêm Giám đốc HTX Củ chi; Hồ Ngọc Hoàng Dũng, thành viên Ban Kiểm soát Saigon Co.op, Chủ tịch HĐQT kiêm Giám đốc HTX Phường 6, Quận 4.

Qua các quyết định thi hành kỷ luật nói trên cho thấy rõ trách nhiệm vừa “xây”, vừa “chống” của công tác kiểm tra Đảng. Một mặt, kịp thời động viên, khuyến khích những người dám đấu tranh, tự giác nhận khuyết điểm, vi phạm; mặt khác, kiên quyết xử lý nghiêm đúng người, đúng việc, đúng mức độ vi phạm đảm bảo tính nghiêm minh của kỷ luật đảng. Công tác kiểm tra, giám sát lấy “xây” là nhiệm vụ cơ bản lâu dài và “chống” là nhiệm vụ quan trọng, cấp bách nhưng hết sức quyết liệt. “Xây” là kịp thời phát hiện nhân tố tích cực để phát huy khắc phục thiếu sót, khuyết điểm, vi phạm của tổ chức đảng và đảng viên từ lúc mới manh nha, góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị, tăng cường kỷ luật, kỷ cương, nâng cao năng lực cầm quyền, sức chiến đấu của Đảng và xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh. Từ đó cho thấy rõ tính nhân văn, luôn động viên, khuyến khích đối với những đảng viên có dũng khí đấu tranh, tự nhận khuyết điểm, vi phạm. Phát huy yếu tố “xây” trong công tác kiểm tra đảng với điển hình là trường hợp của 02 đồng chí Quách Cường và Hồ Mỹ Hòa, chúng ta thấy rằng tổ chức đảng, đảng viên nhất là những người đứng đầu cần thực hiện tốt trách nhiệm nêu gương, thực hiện tốt nguyên tắc tập trung dân chủ. Cần có cơ chế bảo vệ, khuyến khích, động viên, khen thưởng người dũng cảm đấu tranh, phê bình; nâng cao nhận thức của cán bộ, đảng viên trong việc thấy đúng phải bảo vệ, thấy sai phải đấu tranh, tự phê bình và phê bình. Nâng cao vai trò của tổ chức đảng, thường xuyên kiểm tra, giám sát, nhất là những cơ quan, đơn vị có biểu hiện nội bộ mất đoàn kết, biểu hiện sai phạm, có vấn đề phức tạp nảy sinh, vấn đề bức xúc mà đảng viên và nhân dân phản ánh, nhằm kịp thời chấn chỉnh, ngăn ngừa vi phạm.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Phát huy yếu tố “xây” và bảo vệ cán bộ dám đấu tranh qua kiểm tra dấu hiệu vi phạm tại Saigon Co.op
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO