Tài chính

Những loại hàng hóa, dịch vụ không chịu VAT?

Hải Long 20/04/2024 - 05:18

Dự thảo Luật Thuế giá trị gia tăng (sửa đổi) đã thu hẹp đối tượng không chịu thuế giá trị gia tăng (VAT) nhằm bảo đảm tính liên hoàn của việc khấu trừ, nộp thuế; xử lý những vướng mắc trong quá trình thực thi.

Một trong những nội dung nổi bật tại Nghị quyết số 49/NQ-CP ngày 17/4/2024 phiên họp chuyên đề xây dựng pháp luật tháng 4 năm 2024 do Chính phủ ban hành là Chính phủ yêu cầu Bộ Tài chính rà soát đầy đủ các hàng hóa, dịch vụ/nhóm hàng hóa, dịch vụ thuộc đối tượng không chịu thuế giá trị gia tăng; trường hợp cần thiết có thể xem xét, bổ sung một số loại hàng hóa, dịch vụ không chịu thuế giá trị gia tăng để đáp ứng yêu cầu thực tiễn, bảo đảm đúng bản chất của hàng hóa, dịch vụ.

Theo Nghị quyết số 49/NQ-CP, về quy định đối tượng không chịu thuế giá trị gia tăng, Chính phủ yêu cầu Bộ Tài chính nghiên cứu tiếp thu ý kiến Thành viên Chính phủ, rà soát đầy đủ các hàng hóa, dịch vụ/nhóm hàng hóa, dịch vụ thuộc đối tượng không chịu thuế giá trị gia tăng để bảo đảm thống nhất, đồng bộ với quy định của pháp luật chuyên ngành có liên quan trong từng lĩnh vực; trường hợp cần thiết có thể xem xét, bổ sung một số loại hàng hóa, dịch vụ không chịu thuế giá trị gia tăng để đáp ứng yêu cầu thực tiễn, bảo đảm đúng bản chất của hàng hóa, dịch vụ không chịu thuế giá trị gia tăng.

Về quy định hoàn thuế VAT, Bộ Tài chính rà soát kỹ quy định về các trường hợp, điều kiện được hoàn thuế VAT, bảo đảm hợp lý, khả thi, công khai, minh bạch, tạo thuận lợi cho người dân, doanh nghiệp; nghiên cứu quy định về hoàn thuế VAT đối với trường hợp doanh nghiệp chuyển đổi sở hữu, chuyển đổi doanh nghiệp, sáp nhập, hợp nhất, chia, tách, chấm dứt hoạt động để bảo đảm có tính khả thi. Đồng thời quy định cụ thể, phù hợp về quy trình, thủ tục và trách nhiệm của cơ quan thuế, cán bộ thuế và các cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan, bảo đảm thống nhất, đồng bộ với quy định pháp luật về quản lý thuế.

Dự thảo Luật Thuế VAT (sửa đổi) lần này đã rà soát, thu hẹp đối tượng không chịu thuế VAT, nhằm bảo đảm tính liên hoàn của việc khấu trừ, nộp thuế VAT; xử lý những vướng mắc trong quá trình thực thi. Tuy vẫn còn 26 nhóm hàng hóa dịch vụ không chịu thuế, nhưng đã chuyển 7 hàng hóa, dịch vụ thuộc đối tượng không chịu thuế VAT sang nhóm chịu thuế VAT.

mat-hang.png

Theo đó, bao gồm: Phân bón; máy móc, thiết bị chuyên dùng phục vụ cho sản xuất nông nghiệp; tàu đánh bắt xa bờ; lưu ký chứng khoán; dịch vụ tổ chức thị trường của sở giao dịch chứng khoán hoặc trung tâm giao dịch chứng khoán; dịch vụ bưu chính, viễn thông công ích và internet phổ cập theo chương trình của Chính phủ; dịch vụ duy trì vườn thú, vườn hoa, công viên, cây xanh đường phố, chiếu sáng công cộng. Các đại biểu cho rằng, cần rà soát, cân nhắc kỹ lưỡng khi loại bỏ các nhóm đối tượng này khỏi nhóm không chịu thuế VAT.

Chính phủ cũng giao Bộ Tài chính chủ trì, phối hợp với các bộ, cơ quan liên quan khẩn trương nghiên cứu tiếp thu ý kiến của Thành viên Chính phủ; chỉnh lý, hoàn thiện hồ sơ dự án Luật Thuế giá trị gia tăng (sửa đổi) theo đúng quy định của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật; báo cáo Thủ tướng Chính phủ trước khi trình Quốc hội tại Kỳ họp thứ 7, Quốc hội khóa XV.

Theo Nghị quyết 49/NQ-CP, thời gian qua, Chính phủ và các Thành viên Chính phủ đã rất tích cực, phát huy tinh thần trách nhiệm cao trong lãnh đạo, chỉ đạo công tác xây dựng pháp luật, qua đó tạo nhiều chuyển biến tích cực trong công tác này, kịp thời tháo gỡ khó khăn, vướng mắc cho người dân, doanh nghiệp và thúc đẩy quá trình phục hồi, phát triển kinh tế - xã hội của đất nước. Từ đầu năm 2024, định kỳ hằng tháng, Chính phủ đã tổ chức các Phiên họp chuyên đề xây dựng pháp luật để cho ý kiến, thông qua đối với nhiều đề nghị xây dựng luật, dự án luật để trình Quốc hội tại Kỳ họp thứ 7, tháng 5 năm 2024.

Chính phủ yêu cầu các Bộ trưởng các bộ, Thủ trưởng cơ quan ngang bộ tiếp tục tập trung nguồn lực cho công tác xây dựng pháp luật để bảo đảm chất lượng tốt nhất của các dự án Luật trình Quốc hội tại Kỳ họp thứ 7, Quốc hội khóa XV. Bộ trưởng các bộ, Thủ trưởng cơ quan ngang bộ được giao chủ trì lập đề nghị, soạn thảo các dự án, dự thảo văn bản quy phạm pháp luật tập trung chỉ đạo, bám sát chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách của Nhà nước và yêu cầu thực tiễn, chú trọng việc tổng kết thi hành pháp luật, đánh giá kỹ tác động của chính sách, tăng cường truyền thông chính sách, lấy ý kiến các chuyên gia, nhà khoa học, nhất là ý kiến của đối tượng chịu sự tác động trực tiếp của văn bản để bảo đảm tính thống nhất, đồng bộ, khả thi, công khai, minh bạch, tạo điều kiện thuận lợi cho các tổ chức, cá nhân trong hoạt động sản xuất, kinh doanh và góp phần phòng ngừa hành vi tham nhũng, tiêu cực, lợi ích nhóm, cục bộ trong công tác xây dựng pháp luật...

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Những loại hàng hóa, dịch vụ không chịu VAT?
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO