Trao đổi nghiệp vụ

Nhóm nghề tiếp tục được giữ phụ cấp thâm niên

Hải Long 13/04/2024 - 13:43

Theo Nghị quyết 27-NQ/TW năm 2018 về cải cách tiền lương, đối tượng tiếp tục hưởng phụ cấp thâm niên nghề là quân đội, công an và cơ yếu. Điều này nhằm bảo đảm tương quan tiền lương với cán bộ, công chức.

Theo Nghị quyết 27-NQ/TW năm 2018, về cải cách tiền lương có nội dung nổi bật về việc sắp xếp lại các chế độ phụ cấp trong đó tiến hành bãi bỏ phụ cấp thâm niên nghề (trừ quân đội, công an, cơ yếu để bảo đảm tương quan tiền lương với cán bộ, công chức); phụ cấp chức vụ lãnh đạo (do các chức danh lãnh đạo trong hệ thống chính trị thực hiện xếp lương chức vụ); phụ cấp công tác đảng, đoàn thể chính trị - xã hội; phụ cấp công vụ (do đã đưa vào trong mức lương cơ bản); phụ cấp độc hại, nguy hiểm (do đã đưa điều kiện lao động có yếu tố độc hại, nguy hiểm vào phụ cấp theo nghề).

Theo Nghị quyết này, 3 đối tượng còn lại được tiếp tục hưởng phụ cấp thâm niên nghề là quân đội, công an và cơ yếu. Điều này nhằm bảo đảm tương quan tiền lương với cán bộ, công chức.

nghe.png

Bên cạnh đó, 5 bảng lương mới chính thức áp dụng đối với đối tượng tại khu vực công gồm:

- Bảng lương 01: Bảng lương chức vụ áp dụng đối với cán bộ, công chức, viên chức giữ chức vụ lãnh đạo (bầu cử và bổ nhiệm) trong hệ thống chính trị từ Trung ương đến cấp xã.

- Bảng lương 02: Bảng lương chuyên môn, nghiệp vụ theo ngạch công chức và chức danh nghề nghiệp viên chức áp dụng chung đối với công chức, viên chức không giữ chức danh lãnh đạo.

- Bảng lương 03: Bảng lương sĩ quan quân đội, sĩ quan, hạ sĩ quan nghiệp vụ công an (theo chức vụ, chức danh và cấp bậc quân hàm hoặc cấp hàm).

- Bảng lương 04: Bảng lương quân nhân chuyên nghiệp, chuyên môn kỹ thuật công an.

- Bảng lương 05: Bảng lương công nhân quốc phòng, công nhân công an (trong đó giữ tương quan tiền lương của lực lượng vũ trang so với công chức hành chính như hiện nay).

Bên cạnh đó, theo Mục 3 Nghị quyết 27/NQ-TW năm 2018 có nêu rõ thiết kế cơ cấu tiền lương của cán bộ, công chức, viên chức và lực lượng vũ trang khi cải cách tiền lương. Theo đó, sau cải cách tiền lương theo Nghị quyết 27/NQ-TW năm 2018, 3 khoản thu nhập chính thức của 9 đối tượng tại khu vực công (người được nhận mức lương mới).

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Nhóm nghề tiếp tục được giữ phụ cấp thâm niên
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO