Chứng khoán

Nhắc nhở 18 Công ty chậm công bố thông tin

Phú Nguyễn 01/09/2023 - 16:00

Sở Giao dịch chứng khoán TP. HCM vừa có văn bản gửi các công ty niêm yết nhắc nhở về việc chậm nộp báo cáo tài chính soát xét bán niên 2023.

Ngày 31/8, Sở Giao dịch Chứng khoán (Sở GDCK )TP. HCM ban hành văn bản số 1438, nhắc nhở 18 Công ty chậm nộp báo cáo tài chính soát xét bán niên năm 2023.

bctcsgdcktphcm.jpg
Danh sách 18 Công ty, Tổ chức niêm yết chậm công bố thông tin. (dấu x đánh dấu chưa nộp).

Theo Sở GDCK TP. HCM, căn cứ vào Thông tư 96/2020/TT-BTC ngày 16/11/2020 của Bộ Tài chính, tổ chức niêm yết cổ phiếu, công ty đại chúng quy mô lớn phải công bố tài chính bán niên đã được soát xét trong thời hạn 5 ngày, kể từ ngày tổ chức kiểm toán ký báo cáo soát xét nhưng không được vượt quá 45 ngày kể từ ngày kết thúc 6 tháng đầu năm tài chính.

Trường hợp tố chức niêm yết cổ phiếu, công ty đại chúng quy mô lớn là công ty mẹ của tổ chức khác hoặc là đơn vị kế toán cấp trên có đơn vị kế toán trực thuộc tổ chức bộ máy kế toán riêng phải công bố báo cáo tài chính bán niên đã được soát xét trong thời hạn 5 ngày, kể từ ngày tổ chức kiểm toán ký báo cáo soát xét nhưng tối đa không quá 60 ngày, kể từ ngày kết thúc 6 tháng đầu năm tài chính.

Tuy nhiên, đến hết thời hạn nộp báo cáo, Sở GDCK TP. HCM vẫn chưa nhận được báo cáo tài chính soát bán niên năm 2023 của 18 Công ty. Sở GDCK TP. HCM nhắc nhở và đề nghị 18 công ty khẩn trương công bố thông tin theo đúng quy định.

(0) Bình luận
Đừng bỏ lỡ
Nhắc nhở 18 Công ty chậm công bố thông tin
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO