Trao đổi nghiệp vụ

Nghiên cứu tích hợp chứng nhận đăng kiểm vào ứng dụng VNeID

Hải Long 12/04/2024 - 13:22

Cục Đăng kiểm Việt Nam vừa kiến nghị Bộ GTVT cho phép lập báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư dự án "Ứng dụng công nghệ thông tin, chuyển đổi số trong quản lý và điều hành công tác đăng kiểm của Cục Đăng kiểm Việt Nam giai đoạn đến năm 2026".

Cục Đăng kiểm Việt Nam đã xây dựng và duy trì các hệ thống công nghệ thông tin (CNTT) phục vụ công tác quản lý nhà nước và điều hành công việc. Các hệ thống này đã hỗ trợ tích cực trong công việc tại Cục cũng như các đơn vị trong ngành giao thông vận tải. Cơ quan này cũng thừa nhận việc đầu tư cho ứng dụng CNTT chưa được quan tâm chú trọng đúng mức nên không đáp ứng được các yêu cầu quản lý hiện nay.

Bên cạnh đó, lãnh đạo Cục Đăng kiểm thừa nhận hạ tầng công nghệ thông tin được đầu tư xây dựng từ năm 2003 chưa được bổ sung, nâng cấp đủ để đáp ứng yêu cầu của các hệ thống phần mềm đã và đang được đưa vào sử dụng, chưa đáp ứng các yêu cầu về kiến trúc Chính phủ điện tử và không đáp ứng đầy đủ các phương án đảm bảo an toàn thông tin.

Các phần mềm nghiệp vụ được xây dựng đơn lẻ qua nhiều thời kỳ, nhiều phần mềm sử dụng các công nghệ lập trình đã lạc hậu không còn đáp ứng nhu cầu sử dụng. Một số lĩnh vực chưa có phần mềm quản lý chuyên ngành, chưa xây dựng được hệ thống cơ sở dữ liệu dùng chung và phân hệ báo cáo tổng hợp.

Các phần mềm nghiệp vụ được xây dựng đơn lẻ qua nhiều thời kỳ, nhiều phần mềm sử dụng các công nghệ lập trình đã lạc hậu không còn đáp ứng nhu cầu sử dụng. Một số lĩnh vực chưa có phần mềm quản lý chuyên ngành, chưa xây dựng được hệ thống cơ sở dữ liệu dùng chung và phân hệ báo cáo tổng hợp.

tich-hop-vneid.png

Do đó, ứng dụng công nghệ thông tin, chuyển đổi số trong quản lý và điều hành công tác đăng kiểm giúp cung cấp các dịch vụ chất lượng cao cho người dân và doanh nghiệp. Đồng thời, tạo điều kiện thuận lợi cho việc tích hợp và chia sẻ dữ liệu giữa các đơn vị, giúp nâng cao khả năng phản hồi và linh hoạt trong việc quản lý của Cục Đăng kiểm.

Mục tiêu đầu tư dự án nhằm nâng cao nhận thức về chuyển đối số một cách sâu rộng trong lĩnh vực đăng kiểm, kiến tạo thể chế, hình thành cơ sở dữ liệu tập trung của toàn ngành, chuyển đổi số toàn diện các hoạt động đăng kiểm phương tiện, thiết bị giao thông để thúc đẩy cải cách hành chính; hỗ trợ cho các quyết định chính sách, nâng cao hiệu lực, hiệu quả công tác quản lý nhà nước trong lĩnh vực đăng kiểm.

Đối với công tác phục vụ người dân, doanh nghiệp, hướng đến 100% thủ tục hành chính đủ điều kiện được cung cấp dưới dạng dịch vụ công trực tuyến toàn trình; tối thiểu 50% hồ sơ thủ tục hành chính được người dân và doanh nghiệp thực hiện trực tuyến từ xa.

Bên cạnh đó, ứng dụng sẽ hình thành các phần mềm, công cụ hỗ trợ người dân và doanh nghiệp tra cứu dữ liệu, thông tin đăng kiểm phương tiện; thực hiện các dịch vụ trực tuyến (đặt lịch đăng kiểm, thanh toán giá/phí trực tuyến…) được cung cấp bởi các đơn vị đăng kiểm; hình thành các cơ sở dữ liệu tập trung để quản lý thống nhất hoạt động đăng kiểm; kết nối liên thông và chia sẻ dữ liệu với các đơn vị liên quan.

Cục Đăng kiểm phối hợp với các đơn vị thuộc Bộ Công an nghiên cứu tích hợp dữ liệu đăng kiểm phương tiện và giấy chứng nhận đăng kiểm điện tử vào ứng dụng định danh điện tử (VNeID) để tạo thuận lợi cho người dân, doanh nghiệp và các cơ quan quản lý Nhà nước.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Nghiên cứu tích hợp chứng nhận đăng kiểm vào ứng dụng VNeID
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO