Tài chính

Ngành Thuế rà soát, đề xuất cắt giảm quy định không cần thiết

N.Minh 25/08/2023 - 17:54

Tổng cục Thuế vừa ban hành kế hoạch hành động nâng cao chất lượng và hiệu quả cung cấp dịch vụ công trực tuyến năm 2023. Theo đó, ngành Thuế tiếp tục rà soát, đề xuất phương án cắt giảm, đơn giản hóa quy định liên quan đến hoạt động kinh doanh, loại bỏ các quy định không cần thiết, không còn phù hợp.

Tại kế hoạch này, Tổng cục Thuế đặt mục tiêu tiếp tục rà soát, đề xuất phương án cắt giảm, đơn giản hóa quy định liên quan đến hoạt động kinh doanh, loại bỏ các quy định không cần thiết, không còn phù hợp. Đồng thời, ngành Thuế đảm bảo đến năm 2025 cắt giảm, đơn giản hóa ít nhất 20% số quy định và cắt giảm ít nhất 20% chi phí tuân thủ quy định liên quan đến hoạt động kinh doanh tại các văn bản đang có hiệu lực thi hành tính đến hết ngày 31/5/2020, theo đúng yêu cầu tại Nghị quyết số 68/NQ-CP ngày 12/5/2020 của Chính phủ.

4222-16569945507372025807817.jpg
Ảnh minh họa

Ngành Thuế đặt mục tiêu 100% giao dịch trên Cổng dịch vụ công, Cổng thông tin điện tử (TTĐT) của Tổng cục Thuế được xác thực điện tử, ngoại trừ các dịch vụ yêu cầu sự hiện diện bắt buộc theo quy định của pháp luật.

Các cục, vụ, đơn vị thuộc Tổng cục Thuế hoàn thành tích hợp các dịch vụ công trực tuyến thuộc phạm vi quản lý của đơn vị lên Cổng TTĐT Tổng cục Thuế. Cổng Dịch vụ công và Cổng TTĐT của Tổng cục Thuế được kết nối, chia sẻ dữ liệu với Cổng Dịch vụ công quốc gia.

Cùng với đó, 100% thủ tục hành chính (TTHC) đủ điều kiện theo quy định của pháp luật được cung cấp dưới hình thức dịch vụ công trực tuyến toàn trình; 100% dịch vụ công trực tuyến mức toàn trình đủ điều kiện kết nối được tích hợp lên Cổng Dịch vụ công và Cổng TTĐT Tổng cục Thuế; 100% dịch vụ công trực tuyến mức toàn trình đủ điều kiện kết nối, liên quan tới nhiều người dân, doanh nghiệp được tích hợp lên Cổng Dịch vụ công quốc gia.

Mục tiêu quan trọng khác là tối thiểu 80% hồ sơ TTHC được xử lý hoàn toàn trực tuyến; các hệ thống thông tin của Tổng cục Thuế có liên quan đến người dân, doanh nghiệp đã đưa vào vận hành, khai thác được kết nối, liên thông qua nền tảng tích hợp, chia sẻ dữ liệu; thông tin của người dân, doanh nghiệp đã được số hóa và lưu trữ tại các cơ sở dữ liệu quốc gia không phải cung cấp lại.

Ngành Thuế sẽ tiếp tục triển khai có hiệu quả Quyết định số 1652/QĐ-TCT ngày 23/11/2021 của Tổng cục Thuế, Quyết định số 1865/QĐ-BTC của Bộ Tài chính phê duyệt Đề án đổi mới việc tiếp nhận và trả kết quả giải quyết TTHC theo cơ chế một cửa Bộ Tài chính và Quyết định số 1866/QĐ-BTC ngày 13/9/2022 của Bộ Tài chính ban hành Quy chế thực hiện cơ chế một cửa trong giải quyết TTHC của Bộ Tài chính nhằm đáp ứng mục tiêu, yêu cầu cải cách hành chính nhất là việc cắt giảm, đơn giản hóa TTHC thông qua việc ứng dụng công nghệ thông tin.

Đồng thời tiếp tục tổ chức triển khai, vận hành hoạt động bộ phận một cửa của các đơn vị thuộc, trực thuộc Tổng cục Thuế đảm bảo ổn định; thực hiện tiếp nhận và trả kết quả giải quyết TTHC đảm bảo 100% đúng hạn cho cá nhân, tổ chức; nâng cao mức độ hài lòng của cá nhân, tổ chức đối với sự phục vụ của ngành Thuế.

Ngành Thuế đặt mục tiêu, tối thiểu 90% người dân và doanh nghiệp hài lòng về việc giải quyết TTHC của Tổng cục Thuế. 100% cán bộ, công chức, viên chức sử dụng dịch vụ công trực tuyến và hướng dẫn người thân sử dụng dịch vụ công trực tuyến, hạn chế nộp hồ sơ trực tiếp.

Tổng cục Thuế cũng sẽ tuyên truyền, hướng dẫn người dân sử dụng dịch vụ công trực tuyến trên các phương tiện thông tin đại chúng.

Để đạt được những mục tiêu trên, Tổng cục Thuế yêu cầu các đơn vị triển khai đồng bộ các giải pháp nhằm nâng cao chất lượng, hiệu quả cung cấp dịch vụ công trực tuyến trên cả 2 phương diện: tăng tỷ lệ cung cấp dịch vụ công trực tuyến và tăng tỷ lệ hồ sơ trực tuyến thực tế phát sinh; qua đó, thúc đẩy quá trình chuyển đổi số của ngành Thuế.

(0) Bình luận
Đừng bỏ lỡ
Ngành Thuế rà soát, đề xuất cắt giảm quy định không cần thiết
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO