Ngân hàng phá sản thì người gửi tiết kiệm có bị mất tiền?

Luật sư Quang Trung| 30/05/2022 12:46

Gửi tiền tiết kiệm trong ngân hàng, khi ngân hàng phá sản thì có bị mất tiền không?

Hỏi:

Tôi gửi tiền tiết kiệm trong ngân hàng, khi ngân hàng phá sản thì tôi có bị mất tiền không?

Trả lời:

Hoạt động của các tổ chức tín dụng chịu sự giám sát chặt chẽ của Ngân hàng Nhà nước. Ngân hàng Nhà nước được Chính phủ giao bảo đảm an toàn hoạt động ngân hàng và hệ thống các tổ chức tín dụng; bảo đảm sự an toàn, hiệu quả của hệ thống thanh toán quốc gia.

Ngân hàng Nhà nước có quyền quyết định áp dụng biện pháp xử lý đặc biệt đối với các tổ chức tín dụng vi phạm nghiêm trọng các quy định của pháp luật về tiền tệ và ngân hàng, gặp khó khăn về tài chính, có nguy cơ gây mất an toàn cho hệ thống ngân hàng, gồm mua cổ phần của tổ chức tín dụng; đình chỉ, tạm đình chỉ, miễn nhiệm chức vụ người quản lý, người điều hành của tổ chức tín dụng; quyết định sáp nhập, hợp nhất, giải thể tổ chức tín dụng; đặt tổ chức tín dụng vào tình trạng kiểm soát đặc biệt; thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn của mình theo quy định của pháp luật về phá sản đối với tổ chức tín dụng.

          Tuy nhiên, khi ngân hàng rơi vào tình trạng phá sản thì sẽ giải quyết việc phá sản theo quy định của pháp luật về phá sản. Cụ thể, Điều 155 Luật các Tổ chức tín dụng năm 2010 và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật các Tổ chức tín dụng năm 2017 quy định về vấn đề phá sản tổ chức tín dụng:

1/ Sau khi Ngân hàng Nhà nước có văn bản chấm dứt kiểm soát đặc biệt hoặc văn bản chấm dứt áp dụng hoặc văn bản không áp dụng các biện pháp phục hồi khả năng thanh toán mà tổ chức tín dụng vẫn lâm vào tình trạng phá sản, thì tổ chức tín dụng đó phải làm đơn yêu cầu Tòa án mở thủ tục giải quyết yêu cầu tuyên bố phá sản theo quy định của pháp luật về phá sản.

2/ Khi nhận được yêu cầu mở thủ tục phá sản tổ chức tín dụng theo quy định tại khoản 1 Điều này, Tòa án mở thủ tục giải quyết yêu cầu tuyên bố phá sản và áp dụng ngay thủ tục thanh lý tài sản của tổ chức tín dụng theo quy định của pháp luật về phá sản.

3/ Sau khi Thẩm phán chỉ định Quản tài viên hoặc doanh nghiệp quản lý, thanh lý tài sản, Ngân hàng Nhà nước thu hồi giấy phép của tổ chức tín dụng.

Tuy nhiên, theo Điều 6 Luật Bảo hiểm tiền gửi năm 2012 quy định về tham gia bảo hiểm tiền gửi: Tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài được nhận tiền gửi của cá nhân phải tham gia bảo hiểm tiền gửi, trừ Ngân hàng chính sách.

Bảo hiểm tiền gửi là sự bảo đảm hoàn trả tiền gửi cho người được bảo hiểm tiền gửi trong hạn mức trả tiền bảo hiểm khi tổ chức tham gia bảo hiểm tiền gửi lâm vào tình trạng mất khả năng chi trả tiền gửi cho người gửi tiền hoặc phá sản.

Quyết định số 32/2021/QĐ-TTg ngày 20/10/2021 quy định về hạn mức trả tiền bảo hiểm. Cụ thể, Điều 3 của quyết định này quy định: Số tiền tối đa tổ chức bảo hiểm tiền gửi trả cho tất cả các khoản tiền gửi được bảo hiểm theo quy định của Luật Bảo hiểm tiền gửi (gồm cả gốc và lãi) của một người tại một tổ chức tham gia bảo hiểm tiền gửi khi phát sinh nghĩa vụ trả tiền bảo hiểm là 125 triệu đồng.

Như vậy, nếu ngân hàng phá sản thì người gửi tiền sẽ được bảo hiểm chi trả tối đa 125 triệu đồng. Bên cạnh việc nhận tiền bảo hiểm, người gửi còn có thể được nhận tiền đền bù từ hoạt động thanh lý tài sản của ngân hàng phá sản.

Tuy nhiên, theo quy định của Luật phá sản, các tài sản còn lại của ngân hàng khi phá sản sẽ được ưu tiên chi trả lần lượt cho các đối tượng lần lượt như sau: Chi phí phá sản; Khoản nợ lương, trợ cấp thôi việc, bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế và các quyền lợi của người lao động, các khoản tiền gửi.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Ngân hàng phá sản thì người gửi tiết kiệm có bị mất tiền?
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO