Tài chính

Lương mới khối doanh nghiệp Nhà nước chính thức áp dụng

Hải Long 10/04/2024 - 18:38

Từ hôm nay (10/4), Nghị định 21/2024/NĐ-CP quy định về tiền lương, thù lao, tiền thưởng trong doanh nghiệp do Nhà nước nắm giữ 100% vốn điều lệ chính thức có hiệu lực.

Nghị định 21/2024/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 51/2016/NĐ-CP ngày 13/6/2016 quy định quản lý lao động, tiền lương và tiền thưởng đối với người lao động làm việc trong công ty TNHH một thành viên do Nhà nước nắm giữ 100% vốn điều lệ và Nghị định số 52/2016/NĐ-CP quy định tiền lương, thù lao, tiền thưởng đối với người quản lý công ty TNHH một thành viên do Nhà nước nắm giữ 100% vốn điều lệ.

chinh-sach-tien-luong.png

Căn cứ vào tổ chức sản xuất, tổ chức lao động, công ty xây dựng và ban hành thang lương, bảng lương, phụ cấp lương làm cơ sở để xếp lương, trả lương và thực hiện các chế độ đối với người lao động theo quy định của pháp luật lao động. Các mức lương trong thang lương, bảng lương, phụ cấp lương do công ty quyết định, nhưng phải bảo đảm quỹ tiền lương tính theo các mức lương trong thang lương, bảng lương, phụ cấp lương không được vượt quá quỹ tiền lương kế hoạch của người lao động theo quy định.

Khi xây dựng hoặc sửa đổi, bổ sung thang lương, bảng lương, phụ cấp lương, công ty phải tham khảo ý kiến của tổ chức đại diện người lao động tại cơ sở, tổ chức đối thoại tại nơi làm việc theo quy định, báo cáo cơ quan đại diện chủ sở hữu cho ý kiến và công khai tại công ty trước khi thực hiện.

Bên cạnh đó, Nghị định 21/2024/NĐ-CP cũng quy định chi tiết hơn các yếu tố khách quan ảnh hưởng đến năng suất lao động, lợi nhuận kế hoạch so với thực hiện của năm trước mà doanh nghiệp có thể loại trừ khi xác định quỹ tiền lương kế hoạch. Điều 2 của Nghị định 21/2024/NĐ-CP sửa đổi Điều 3 của Nghị định số 52/2016/NĐ-CP, quy định chi tiết hơn về việc xếp lương đối với người quản lý, Kiểm soát viên chuyên trách.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Lương mới khối doanh nghiệp Nhà nước chính thức áp dụng
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO