Điều tra

Kế hoạch thanh tra năm 2024 của Hà Nam thế nào?

Phước Long 15/04/2024 - 11:29

Năm 2024, tỉnh Hà Nam sẽ tiến hành thanh tra trên nhiều lĩnh vực, qua đó kịp thời phát hiện, chấn chỉnh những yếu kém, thiếu sót trong quản lý nhà nước. Đồng thời, đơn vị sẽ chuyển hồ sơ vụ việc phát hiện có dấu hiệu tội phạm đến cơ quan điều tra.

Ngày 29/12/2023, Chủ tịch UBND tỉnh Hà Nam ra Quyết định số 1646/QĐ-UBND về việc ban hành kế hoạch công tác thanh tra, kiểm tra năm 2024 của tỉnh. Theo đó, nhiệm vụ chủ yếu là thanh tra trách nhiệm việc thực hiện chính sách pháp luật và nhiệm vụ, quyền hạn của cơ quan, đơn vị thuộc UBND cấp tỉnh, bao gồm thanh tra trách nhiệm thực hiện pháp luật về thanh tra, tiếp công dân, giải quyết khiếu nại tố cáo và phòng, chống tham nhũng.

Thanh tra tập trung vào những đơn vị có nhiều dấu hiệu vi phạm tham nhũng, tiêu cực, dư luận xã hội quan tâm, phát sinh nhiều vụ việc khiếu nại, tố cáo; những vấn đề kiểm soát quyền lực, kiểm soát tài sản, thu nhập của người có chức vụ, quyền hạn theo thẩm quyền.

qd-thanh-tra.jpg
Quyết định ban hành Kế hoạch thanh tra năm 2024 của tỉnh Hà Nam

Thanh tra việc thực hiện chính sách, pháp luật và nhiệm vụ quyền hạn của UBND cấp huyện, tập trung thanh tra công tác quản lý đầu tư xây dựng; quy hoạch và thực hiện quy hoạch xây dựng; quản lý, sử dụng đất đai. Bên cạnh đó là hoạt động khai thác tài nguyên, khoáng sản; việc mua bán, chuyển nhượng mua sắm tài sản công; việc thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia và chính sách xã hội tại địa phương.

mo-da-kim-bang.jpg
mo-da-kim-bang-2.jpg
Khai thác tài nguyên tại mỏ đá ở xã Tân Sơn, huyện Kim Bảng, tỉnh Hà Nam.

Thanh tra hoạt động công vụ, cải cách hành chính trong các cơ quan nhà nước. Tăng cường theo dõi, kiểm tra, đôn đốc việc thực hiện kết luận, kiến nghị, quyết định xử lý sau thanh tra. Triển khai kịp thời các cuộc thanh tra do Thủ trưởng cơ quan quản lý nhà nước giao. Chủ động nắm tình hình, phát hiện dấu hiệu có vi phạm pháp luật để phục vụ cho công tác thanh tra đột xuất; thanh tra các vụ việc do Thủ trưởng đơn vị, Chủ tịch UBND tỉnh giao.

Thanh tra tỉnh sẽ thanh tra chuyên đề trách nhiệm về thực hiện công vụ của đội ngũ cán bộ, công chức trong giải quyết thủ tục hành chính, cung cấp dịch vụ công cho người dân và doanh nghiệp. Thanh tra việc thực hiện chính sách pháp luật về thuế tại một số doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh (theo chỉ đạo của Chủ tịch UBND tỉnh tại Thông báo số 4023/TB-VPUB ngày 19/10/2023).

Thanh tra việc thực hiện chính sách pháp luật, hiệu quả hoạt động của một số cụm công nghiệp trên địa bàn tỉnh. Thanh tra về quản lý đầu tư xây dựng cơ bản tại một số đơn vị giai đoạn 2021-2023. Thanh tra hành chính, thanh tra chuyên ngành đối với cơ quan, tổ chức, cá nhân thuộc phạm vi quản lý của các cơ quan chuyên môn thuộc UBND tỉnh không thành lập cơ quan thanh tra.

Tiếp đó là Thanh tra theo chỉ đạo của Ban Chỉ đạo tỉnh về phòng chống tham nhũng, tiêu cực và khi được UBND tỉnh giao; Chủ trì một số đoàn thanh tra liên ngành; Thanh tra đột xuất khi phát hiện có dấu hiệu vi phạm pháp luật và khi được giao.

Ngoài ra, Thanh tra tỉnh thanh tra lại các cuộc thanh tra đã được các sở, ngành và UBND các huyện, thị xã, thành phố tiến hành thanh tra và kết luận nhưng phát hiện có dấu hiệu vi phạm pháp luật. Giám sát hoạt động của các đoàn thanh tra của Thanh tra tỉnh theo quy định pháp luật. Theo dõi, đôn đốc, kiểm tra việc thực hiện kết luận thanh tra, phấn đấu giải quyết triệt để 90% trở lên các nội dung kiến nghị theo các kết luận thanh tra. Rà soát, kiểm tra việc thực hiện các kết luận thanh, kiểm tra của Kiểm toán Nhà nước, Thanh tra Chính phủ trên địa bàn tỉnh.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Kế hoạch thanh tra năm 2024 của Hà Nam thế nào?
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO