Trao đổi nghiệp vụ

Hủy toàn bộ hay một phần GCNQSDĐ nếu có căn cứ cấp sai quy định?

Văn Kỳ 31/05/2023 - 10:56

Trong vụ án hành chính về khiếu kiện quyết định hành chính trong lĩnh vực quản lý đất đai, Tòa án xét thấy một phần giấy chứng nhận quyền sử dụng đất (GCNQSDĐ) do cơ quan có thẩm quyền cấp không đúng quy định của pháp luật. Vậy, trường hợp này Tòa án tuyên hủy một phần hay phải tuyên hủy toàn bộ GCNQSDĐ đã cấp?

Theo hướng dẫn tại điểm 1 Mục I Công văn 02/GĐ-TANDTC ngày 19/9/2016 của TANDTC giải đáp một số vấn đề về Tố tụng hành chính, Tố tụng dân sự thì GCNQSDĐ là quyết định hành chính.

1.jpg.jpg
Tùy trường hợp để Tòa tuyên hủy toàn bộ hay một phần GCNQSDĐ đã cấp sai quy định pháp luật.

Theo quy định tại điểm b, khoản 2, Điều 193 Luật Tố tụng hành chính 2015 thì HĐXX có thẩm quyền: “Chấp nhận một phần hoặc toàn bộ yêu cầu khởi kiện, tuyên hủy một phần hoặc toàn bộ quyết định hành chính trái pháp luật và quyết định giải quyết khiếu nại có liên quan (nếu có)…”.

Như vậy, theo các quy định nên trên thì khi xét xử HĐXX có quyền tuyên hủy một phần quyết định hành chính. Tuy nhiên, trong quá trình giải quyết vụ án có yêu cầu hủy GCNQSDĐ thì tùy từng trường hợp cụ thể để xem xét.

- Trường hợp GCNQSDĐ chỉ cấp cho một người (một hộ gia đình) đối với một thửa đất mà có sai sót thì Tòa án chấp nhận yêu cầu khởi kiện tuyên hủy toàn bộ GCNQSDĐ

- Trường hợp GCNQSDĐ cấp cho một người đối với nhiều thửa đất riêng biệt; trình tự, thủ tục, thẩm quyền cấp GCNQSDĐ không đúng quy định của pháp luật thì Tòa án chấp nhận yêu cầu khởi kiện tuyên hủy toàn bộ GCNQSDĐ.

- Trường hợp GCNQSDĐ cấp cho một người đối với nhiều thửa đất riêng biệt; trình tự, thủ tục, thẩm quyền cấp GCNQSDĐ là đúng quy định của pháp luật, nhưng có sai sót đối với một hoặc một số thửa đất về diện tích, tứ cận hay loại đất và phần này độc lập, không ảnh hưởng đến phần còn lại thì Tòa án chấp nhận một phần yêu cầu khởi kiện, tuyên hủy một phần giấy chứng nhận quyền sử dụng đất (đối với thửa đất hoặc những thửa đất có sai sót); buộc UBND cấp có thẩm quyền thực hiện nhiệm vụ, công vụ theo đúng quy định của pháp luật đất đai. Tại phần nhận định của bản án, HĐXX phải phân tích, đánh giá, xác định rõ ràng những phần đúng, phần sai trong GCNQSDĐ.

(0) Bình luận
Đừng bỏ lỡ
Hủy toàn bộ hay một phần GCNQSDĐ nếu có căn cứ cấp sai quy định?
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO