Hà Nam: Chuyển biến mới ở xã Trung Lương

Hà Hương Nam| 02/01/2019 16:44

Năm 2018, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân xã Trung Lương, huyện Bình Lục, tỉnh Hà Nam đã đạt được nhiều kết quả quan trọng trên lĩnh vực kinh tế - xã hội - an ninh quốc phòng, tạo tiền đề vững chắc cho những năm tiếp theo.

Tạo động lực mới

Ông Nguyễn Văn Tiến, Chủ tịch UBND xã Trung Lương, cho biết: Năm 2018, tuy gặp nhiều khó khăn thách thức, song tình hình kinh tế - xã hội của xã vẫn giữ vững, ổn định, một số lĩnh vực có sự tăng trưởng, phát triển mạnh so với năm 2017 như, sản xuất công nghiệp, thương mại, dịch vụ, thu hút đầu tư phát triển... Các chỉ tiêu kinh tế, xã hội đều đạt và vượt so với kế hoạch đề ra.

Giá trị sản xuất nông nghiệp đạt 105 tỷ đồng, đạt 100% kế hoạch; Giá trị CN-TTCN và xây dựng ước đạt hơn 375 tỷ đồng, bằng 103% kế hoạch; Tổng thu ngân sách đạt gần 10 tỷ đồng, đạt 215% kế hoạch; Tỷ lệ hộ nghèo giảm còn 3,32%; Thu nhập bình quân đầu người ước đạt hơn 41 triệu đồng, tăng hơn 11% so với năm 2017; 92% gia đình đạt danh hiệu gia đình văn hóa. Xã có 2 cụm công nghiệp, thu hút hơn 6 nghìn lao động, trong đó gần 1 nghìn lao động của xã, với thu nhập bình quân từ 4 – 6 triệu đồng/tháng.

Xã Trung Lương chú trọng các mô hình sản xuất lúa chất lượng cao, rau, củ, quả sạch với quy mô lớn

Xác định phát triển kinh tế là nhiệm vụ trọng tâm, trong sản xuất nông nghiệp, xã Trung Lương tập trung chỉ đạo phát triển nông nghiệp theo hướng sản xuất hàng hóa; đẩy mạnh cải tạo vườn tạp; chuyển đổi một số diện tích khó khăn về nguồn nước sang trồng các loại cây phù hợp. Khuyến khích phát triển các hình thức tích tụ ruộng đất, liên kết sản xuất gắn với tiêu thụ sản phẩm, đẩy mạnh chuyển giao tiến bộ khoa học kỹ thuật; hình thành những vùng chuyên canh sản xuất lúa hàng hoá, nông sản tập trung. Hiện toàn xã có 5 cánh đồng mẫu lớn đã cho thu hoạch 68 triệu đồng/ha/năm trở lên với phương thức luân canh 1 vụ sản xuất lúa giống, 1 vụ cấy lúa hàng hoá và 1 vụ cây vụ đông, mang lại năng suất và hiệu quả cao cho người nông dân. Đề án dồn đổi ruộng đất gắn với quy hoạch giao thông thủy lợi nội đồng đã đem lại kết quả cao: Từ 1 hộ có từ 5-6 mảnh ruộng trở lên, đến nay 1 hộ chỉ còn 1-2 mảnh, tránh manh mún ruộng đất cho bà con, đưa các tiến bộ khoa học kỹ thuật vào sản xuất như: máy gặt đập liên hoàn, máy cầy bừa, và các giống lúa có năng xuất cao và thâm canh làm giảm chi phí lao động, mang lại hiệu quả kinh tế cao. Tổng diện tích gieo cấy cả năm 2018 hơn 900ha, bằng 100% kế hoạch, năng suất lúa bình quân ước đạt hơn 127 tạ/ha.

Xây dựng nông thôn mới làm thay đổi diện mạo xã Trung Lương

Phong trào chăn nuôi phát triển mạnh do có sự quan tâm chỉ đạo chặt chẽ, nhất là việc đầu tư cho công tác tiêm phòng, kiểm soát và phòng chống dịch bệnh trên đàn gia súc gia cầm đã mang lại kết quả thiết thực. Đã có nhiều hộ gia đình tham gia chương trình liên kết 4 nhà, mạnh dạn đầu tư chăn nuôi theo hướng công nghiệp, bán công nghiệp. Tổng sản lượng thịt hơi các loại ước đạt 1.120 tấn, trong đó, sản lượng thịt lơn hơi xuất chuồng là 970 tấn, tăng gàn 4% so với cùng kỳ năm trước.

Mặc dù đã về đích nông thôn mới từ năm 2016, song các nội dung còn lại trong bộ tiêu chí Nông thôn mới tiếp tục được xã triển khai hiệu quả trong năm 2018 bằng việc thi công 10 phòng học chức năng, công trình phụ trợ trường THCS; cải tạo, kiên cố hóa kênh mương ở 2 hợp tác xã; thi công hơn 1 nghìn mét đường giao thông từ Cống Đen đến đường ĐT 496B, đảm bảo việc lưu thông hàng hóa, đi lại của nhân dân được thuận lợi…

Đột phá để phát triển bền vững

Phát huy kết quả đã đạt được, năm 2019, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân xã Trung Lương tiếp tục nêu cao tinh thần đoàn kết, năng động, sáng tạo, đưa ra nhiều giải pháp có tính đột phá, có trọng tâm, trọng điểm nhằm phát triển kinh tế, xã hội được bền vững.

Ông Nguyễn Văn Tiến, Chủ tịch UBND xã Trung Lương, cho biết: Xã vẫn xác định phát triển nông nghiệp là nhiệm vụ trọng tâm, thu hút phát triển công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp là nhiệm vụ then chốt. Trên cơ sở đó, xã tăng cường công tác quản lý tài nguyên môi trường, xây dựng, thu hút đầu tư; đẩy mạnh áp dụng KHKT, chuyển dịch cơ cấu mùa vụ, cơ cấu cây trồng vật nuôi…

Ông Nguyễn Văn Tiến cũng cho rằng, cần triển khai các giải pháp về phát triển hạ tầng kinh tế - xã hội; phát triển sản xuất, ngành nghề nông thôn; nâng cao chất lượng văn hóa, giáo dục, y tế cơ sở; cải thiện, nâng cao chất lượng môi trường nông thôn; giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội.

Ông Nguyễn Văn Tiến, Chủ tịch UBND xã Trung Lương

Đối với sản xuất nông nghiệp, xã chú trọng triển khai thực hiện các mô hình sản xuất lúa chất lượng cao, rau, củ, quả sạch với quy mô lớn để tập trung hỗ trợ doanh nghiệp. Tập trung mở rộng diện tích cây trồng vụ đông, phán đấu đạt 35ha trở lên, nhân rộng các mô hìn hới. Triển khai thực hiện đề án “Mỗi xã một sản phẩm” theo chỉ đạo của UBND tỉnh, có giải pháp thu hút doanh nghiệp liên kết sản xuất, bao tiêu sản phẩm. đẩy mạnh phát triển chăn nuôi bò thịt, bò sinh sản, duy trì tổng đàn lợn hơn 3 nghìn con. Nâng cao hiệu quả sản xuất tại các trang trại đa canh, chuyên canh thúc đẩy phát triển kinh tế; vận động các hộ chăn nuôi xây dựng mô hìn liên kết giữa sản xuất và tiêu thụ theo hướng bền vững, bảo vệ môi trường.

Tăng cường công tác quản lý nhà nước về sử dụng đất đai, bảo vệ môi trường, đảm bảo đúng quy hoạch, trong đó, tạo mặt bằng sạch để đấu quyền sử dụng đất. Đẩy nhanh tiến độ hoàn thiện hồ sơ địa chính cấp giấy CNQSD đất lần đầu cho các thửa đất ở; đẩy nhanh tiến độ cấp đổi giấy CNQSD đất nông nghiệp cho nhân dân.

Tiếp tục kêu gọi và thu hút từ các doanh nghiệp vào đầu tư sản xuất kinh doanh tại các cụm CN-TTCN; hoàn thiện quy hoạch cụm công nghiệp của xã với diện tích 57,8ha; duy trình 13 doanh nghiệp và 365 cơ sở sản xuất kinh doanh để giải quyết việc làm cho lao động.

Đối với lĩnh vực văn hóa, xã hội, xã tiếp tục đẩy mạnh phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa”; đẩy mạnh các phong trào thi đua nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện, nâng cao chất lượng phổ cập giáo dục mầm non cho trẻ 5 tuổi, phổ cập giáo dục tiểu học, THCS mức độ III. Phấn đấu năm 2019 trường THCS đạt chuẩn quốc gia mức độ I. Thực hiện tốt các chủ trương, chính sách an sinh xã hội, phong trào đền ơn đáp nghĩa, giải quyết việc làm cho người lao động gắn với dạy nghề. Phấn đấu tỷ lệ bao phủ bảo hiểm y tế toàn dân đạt từ 91% trở lên…

Bằng các giải pháp thiết thực và định hướng rõ ràng, tin tưởng năm 2019 và những năm tiếp theo, xã Trung Lương sẽ có nhiều đổi mới, kinh tế, xã hội phát triển bền vững hơn; Đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân được nâng cao, hệ thống chính trị của xã vững mạnh toàn diện.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Hà Nam: Chuyển biến mới ở xã Trung Lương
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO