Tư vấn pháp luật

Giáo viên được ưu đãi khi mua nhà chung cư

Vân Anh 22/09/2023 - 00:15

Theo Bộ Xây dựng, giáo viên thuộc các nhóm đối tượng đáp ứng quy định tại Điều 49 Luật Nhà ở năm 2014 sẽ được hưởng chính sách mua nhà ở xã hội và vay vốn mua nhà theo quy định.

Trả lời kiến nghị cử tri đề nghị có chính sách ưu đãi cho giáo viên mua mua nhà chung cư, Bộ Xây dựng cho biết, nếu giáo viên thuộc nhóm đối tượng quy định tại Điều 49 Luật Nhà ở năm 2014 thì được hưởng các chính sách hỗ trợ vay vốn, mua nhà ở xã hội.

noxh(1).jpg
Giáo viên đáp ứng quy định tại Điều 49 Luật Nhà ở năm 2014 sẽ được hưởng ưu đãi khi mua chung cư

Cụ thể theo, Điều 49 Luật Nhà ở năm 2014, người có công với cách mạng theo quy định của pháp luật về ưu đãi người có công với cách mạng; Người thu nhập thấp, hộ nghèo, cận nghèo tại khu vực đô thị; Người lao động đang làm việc tại các doanh nghiệp trong và ngoài khu công nghiệp; Cán bộ, công chức, viên chức theo quy định của pháp luật về cán bộ, công chức, viên chức là các nhóm đối tượng được hưởng chính sách nhà ở xã hội nếu đáp ứng các điều kiện về nhà ở, cư trú, thu nhập.

Còn theo quy định tại Điều 16 Nghị định số 100/2015/NĐ-CP ngày 20/10/2015 của Chính phủ về phát triển và quản lý nhà ở xã hội thì các nhóm đối tượng trên được vay vốn ưu đãi để mua, thuê mua nhà ở xã hội (trong đó bao gồm nhà ở xã hội là nhà chung cư). Do vậy, trường hợp đối tượng giáo viên thuộc các nhóm nêu trên sẽ được hưởng chính sách nhà ở xã hội nếu đáp ứng các điều kiện về nhà ở, cư trú, thu nhập.

Bộ Xây dựng cho biết, hiện nay có 03 chương trình tín dụng hỗ trợ cho giáo viên vay mua, thuê nhà ở xã hội thông qua Ngân hàng chính sách xã hội. Lãi suất vay theo quyết định của Thủ tướng Chính phủ, hiện nay là 4,8%. Thời hạn vay do ngân hàng và khách hàng thỏa thuận phù hợp với khả năng trả nợ của khách hàng và tối đa không quá 25 năm.

Ngoài ra, giáo viên có thể được hưởng gói vay ưu đãi theo Nghị quyết số 11/NQ-CP ngày 30/01/2022 của Chính phủ và Nghị quyết số 43/2022/QH15 của Quốc hội về chính sách tài khóa, tiền tệ hỗ trợ Chương trình phục hồi và phát triển kinh tế xã hội, thực hiện thông qua Ngân hàng chính sách xã hội đối với cá nhân, hộ gia đình để mua, thuê mua nhà ở xã hội, nhà ở cho công nhân; xây dựng mới hoặc cải tạo, sửa chữa nhà ở theo chính sách về nhà ở xã hội; tổng nguồn vốn cho vay tối đa là 15.000 tỷ đồng.

Để giúp người thu nhập thấp (trong đó có giáo viên), công nhân khu công nghiệp tiếp cận được nhà ở xã hội, ngày 11/3/2023, Chính phủ đã ban hành Nghị quyết số 33/NQ-CP, trong đó đã có giải pháp về gói tín dụng 120.000 tỷ đồng được đưa ra với mục tiêu hỗ trợ nguồn vốn để thực hiện “Đề án đầu tư xây dựng ít nhất 01 triệu căn hộ nhà ở xã hội cho người thu nhập thấp, công nhân khu công nghiệm giai đoạn 2021-2030”.

Trong giai đoạn 2023-2030 với đối tượng là chủ đầu tư (để đẩy mạnh nguồn cung), khách hàng cá nhân vay mua, thuê mua NOXH (để hỗ trợ nguồn cầu) với lãi suất trong thời gian ưu đãi thấp hơn 1,5-2% so với lãi suất bình quân của các ngân hàng thương mại.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Giáo viên được ưu đãi khi mua nhà chung cư
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO