Giáo viên có được nhận chuyển nhượng quyền sử dụng đất trồng lúa không?

Mai Thao (TAQS Khu vực Hải quân)| 24/08/2022 08:12

Hỏi: Tôi là giáo viên, đang công tác tại một trường tiểu học công lập, được hưởng lương hàng tháng. Ngoài thời gian làm việc tại trường, tôi có tham gia sản xuất nông nghiệp. Xin hỏi tôi có được nhận chuyển nhượng đất trồng lúa không?

Ảnh minh họa

Trả lời:

Luật Đất đai năm 2013 có quy định cụ thể về việc cá nhân nhận chuyển nhượng quyền sử dụng đất trồng lúa thì phải đáp ứng các điều kiện sau đây:

* Điều kiện 1: Không thuộc trường hợp cấm nhận chuyển nhượng quyền sử dụng đất trồng lúa.

Bên nhận chuyển nhượng đất trồng lúa phải không thuộc trường hợp cấm nhận chuyển nhượng theo quy định tại khoản 3 Điều 191 Luật Đất đai năm 2013: “Hộ gia đình, cá nhân không trực tiếp sản xuất nông nghiệp không được nhận chuyển nhượng, nhận tặng cho quyền sử dụng đất trồng lúa”.

Như vậy, chỉ có hộ gia đình, cá nhân trực tiếp sản xuất nông nghiệp mới được nhận chuyển nhượng đất trồng lúa.

Theo khoản 30 Điều 3 Luật Đất đai năm 2013 thì “Hộ gia đình, cá nhân trực tiếp sản xuất nông nghiệp là hộ gia đình, cá nhân đã được Nhà nước giao, cho thuê, công nhận quyền sử dụng đất nông nghiệp; nhận chuyển quyền sử dụng đất nông nghiệp và có nguồn thu nhập ổn định từ sản xuất nông nghiệp trên đất đó”.

Tại khoản Điều 3 Thông tư số 33/2017/TT-BTNMT ngày 29 tháng 9 năm 2017 của Bộ Tài nguyên và Môi trường (Thông tư số 33/2017/TT-BTNMT) đã quy định cụ thể các căn cứ để xác định hộ gia đình, cá nhân trực tiếp sản xuất nông nghiệp.

- Các căn cứ để xác định cá nhân trực tiếp sản xuất nông nghiệp bao gồm:

a) Đang sử dụng đất nông nghiệp do được Nhà nước giao, cho thuê, công nhận quyền sử dụng đất; do nhận chuyển đổi, chuyển nhượng, thừa kế, tặng cho, nhận góp vốn bằng quyền sử dụng đất; đang sử dụng đất nông nghiệp mà chưa được Nhà nước công nhận;

b) Không thuộc đối tượng được hưởng lương thường xuyên; đối tượng đã nghỉ hưu, nghỉ mất sức lao động, thôi việc được hưởng trợ cấp xã hội;

c) Có nguồn thu nhập thường xuyên từ sản xuất nông nghiệp trên diện tích đất đang sử dụng quy định tại Điểm a Khoản này, kể cả trường hợp không có thu nhập thường xuyên vì lý do thiên tai, thảm họa môi trường, hỏa hoạn, dịch bệnh;

d) Trường hợp giao đất nông nghiệp cho cá nhân theo quy định tại Điều 54 của Luật Đất đai, đăng ký nhận chuyển nhượng, nhận tặng cho quyền sử dụng đất trồng lúa của cá nhân thì chỉ căn cứ quy định tại Điểm b Khoản này.

* Điều kiện 2: Diện tích đất nhận chuyển nhượng đúng hạn mức.

Theo quy định tại Điều 130 Luật Đất đai năm 2013 và khoản 1 Điều 44 Nghị định số 43/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đất đai thì hạn mức nhận chuyển quyền sử dụng đất nông nghiệp của hộ gia đình, cá nhân áp dụng đối với các hình thức nhận chuyển nhượng như sau:

- Không quá 30 héc ta đối với các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương thuộc khu vực Đông Nam bộ và khu vực đồng bằng sông Cửu Long;

- Không quá 20 héc ta đối với các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương còn lại.

Như vậy, bạn thuộc đối tượng được hưởng lương thường xuyên, không phải là cá nhân trực tiếp sản xuất nông nghiệp (điểm b, d khoản 2 Thông tư số 33/2017/TT-BTNMT). Do vậy, bạn không được nhận chuyển nhượng quyền sử dụng đất trồng lúa.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Giáo viên có được nhận chuyển nhượng quyền sử dụng đất trồng lúa không?
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO