Trao đổi nghiệp vụ

Dừng thi công dự án 10B, Cẩm Phả, Quảng Ninh

Trang Nguyễn 07/11/2023 17:40

Cổng TTĐT tỉnh Quảng Ninh cho biết, trong những ngày vừa qua, việc thi công dự án Khu đô thị tại khu 10B (phường Quang Hanh, TP Cẩm Phả) thu hút sự quan tâm của một số cơ quan báo chí và dư luận, UBND tỉnh Quảng Ninh đã chỉ đạo các cơ quan chức năng, chính quyền địa phương kiểm tra việc thực hiện.

noimage4-1699323186960253670808.jpeg

Giám sát chặt chẽ chủ đầu tư trong quá trình triển khai dự án

Sau khi có phản ánh của một số cơ quan báo chí, UBND tỉnh Quảng Ninh đã chỉ đạo: Chủ tịch UBND TP Cẩm Phả khẩn trương kiểm tra, xem xét các vấn đề dư luận, báo chí phản ánh để có biện pháp giải quyết theo thẩm quyền và quy định của pháp luật; báo cáo kết quả thực hiện về UBND tỉnh.

Giao Sở Kế hoạch và Đầu tư chủ trì phối hợp với các sở, ngành có liên quan và UBND TP Cẩm Phả rà soát các nội dung báo chí phản ánh liên quan đến dự án Khu đô thị tại khu 10B, phường Quang Hanh, TP Cẩm Phả, tham mưu, đề xuất theo đúng các quy định của pháp luật, báo cáo UBND tỉnh trong tháng 11/2023.

UBND tỉnh Quảng Ninh cũng chỉ đạo các sở, ngành, TP Cẩm Phả giám sát chặt chẽ chủ đầu tư trong quá trình triển khai thực hiện dự án, nếu có vi phạm về biện pháp thi công xử lý nghiêm theo quy định.

Ngày 6/11, Đoàn kiểm tra liên ngành của tỉnh đã đi kiểm tra thực tế tại khu vực dự án. Tại thời điểm kiểm tra thực địa tại công trường thi công dự án, Chủ đầu tư dự án là Công ty TNHH Đỗ Gia Capital chưa tuân thủ theo đúng báo cáo đánh giá tác động môi trường đã được UBND tỉnh phê duyệt.

ubnd-tp-cam-pha-16992425597791499110765.jpeg
Khẩn trương kiểm tra dự án Khu đô thị tại khu 10B, phường Quang Hanh, thành phố Cẩm Phả.

Xử phạt chủ đầu tư 125 triệu đồng; yêu cầu giám sát chặt chẽ việc thi công dự án

Ngày 7/11, Chánh Thanh tra Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh đã ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính tổng số tiền là 125 triệu đồng đối với Công ty TNHH Đỗ Gia Capital.

Công ty này bị phạt vì các hành vi: Không công khai báo cáo đánh giá tác động môi trường đã được phê duyệt kết quả thẩm định theo quy định trong trường hợp quyết định phê duyệt kết quả thẩm định báo cáo đánh giá tác động môi trường thuộc thẩm quyền phê duyệt của UBND cấp tỉnh; không thực hiện nội dung quyết định phê duyệt kết quả thẩm định báo cáo đánh giá tác động môi trường.

UBND tỉnh Quảng Ninh tiếp tục chỉ đạo TP Cẩm Phả và các sở, ngành chức năng giám sát chặt chẽ việc triển khai thi công của Chủ đầu tư dự án để đảm bảo đúng quy định của pháp luật.

Yêu cầu dừng thi công dự án Khu đô thị tại khu 10B, phường Quang Hanh

Trong một diễn biến liên quan, ngày 6/11, Ủy ban nhân dân thành phố Cẩm Phả đã ban hành văn bản số 4784/UBND-VP về việc kiểm tra dự án Khu đô thị tại khu 10B, phường Quang Hanh.

Văn bản được Ủy ban nhân dân thành phố Cẩm Phả gửi các phòng, đơn vị: Tài nguyên và Môi trường, Quản lý đô thị, Văn hóa và Thông tin, Đội kiểm tra trật tự đô thị và môi trường thành phố; Hạt Kiểm lâm thành phố; Ủy ban nhân dân phường Quang Hanh và Công ty TNHH Đỗ Gia Capital.

Văn bản nêu rõ, thực hiện ý kiến chỉ đạo của Ủy ban nhân dân tỉnh tại Công văn số 3105/UBND-GTCN&XD, ngày 5/11/2023 về việc kiểm tra dự án Khu đô thị tại khu 10B, phường Quang Hanh, thành phố Cẩm Phả, Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố có ý kiến như sau.

Thứ nhất, Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Cẩm Phả giao Phòng Tài nguyên và Môi trường chủ trì, phối hợp với Phòng quản lý đô thị, văn hóa và thông tin, Ủy ban nhân dân phường Quang Hanh và các đơn vị liên quan khẩn trương kiểm tra hiện trường thi công dự án khu đô thị tại khu 10B, phường Quang Hanh.

Làm rõ nội dung phản ánh của một số bài báo liên quan đến quá trình thi công của dự án; tham mưu đề xuất theo đúng cá quy định của pháp luật, báo cáo Ủy ban nhân dân thành phố trước ngày 10/11/2023 để có cơ sở báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh.

Thứ hai, Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Cẩm Phá yêu cầu Công ty TNHH Đỗ Gia Capital dừng thi công dự án, phối hợp chặt chẽ với các phòng, ban, đơn vị thuộc Ủy ban nhân dân thành phố Cẩm Phả để thực hiện các nội dung liên quan trong công tác quản lý nhà nước và các quy định của pháp luật.

Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Cẩm Phả yêu cầu Phòng Tài nguyên và Môi trường, các đơn vị liên quan khẩn trương, triển khai thực hiện.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Dừng thi công dự án 10B, Cẩm Phả, Quảng Ninh
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO