Trao đổi nghiệp vụ

Điều kiện chuyển đất nông nghiệp thành đất ở

Anh Chuyên 08/06/2024 - 13:01

Nhiều hộ gia đình, cá nhân có mong muốn chuyển đổi mục đích đất nông nghiệp thành đất ở. Tuy nhiên, họ chưa hiểu và nắm rõ các quy định, điều kiện cũng như trình tự thủ tục hồ sơ liên quan, mời độc giả đọc bài viết dưới đây.

Vấn đề này, Bộ Tài nguyên và Môi trường cho biết:

Tại Điều 52 Luật Đất đai năm 2013 quy định căn cứ để giao đất, cho thuê đất, cho phép chuyển mục đích sử dụng đất:

"1. Kế hoạch sử dụng đất hàng năm của cấp huyện đã được cơ quan nhà nước có thẩm quyền phê duyệt.

2. Nhu cầu sử dụng đất thể hiện trong dự án đầu tư, đơn xin giao đất, thuê đất, chuyển mục đích sử dụng đất".

Tại Điểm d Khoản 1 Điều 57 Luật Đất đai năm 2013 quy định các trường hợp chuyển mục đích sử dụng đất phải được phép của cơ quan nhà nước có thẩm quyền bao gồm: "d) Chuyển đất nông nghiệp sang đất phi nông nghiệp".

dat-nong-nghiep.jpg

Tại Thông tư số 01/2021/TT-BTNMT ngày 12/4/2021 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định kỹ thuật việc lập, điều chỉnh quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất đã có quy định về trình, tự thủ tục lập, phê duyệt, công bố công khai quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất cấp huyện.

Tại Thông tư số 30/2014/TT-BTNMT ngày 2/6/2014 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định về hồ sơ giao đất, cho thuê đất, chuyển mục đích sử dụng đất, thu hồi đất đã có quy định cụ thể về nội dung, hồ sơ đề nghị được giao đất, cho thuê đất, cho phép chuyển mục đích sử dụng đất.

Tại Khoản 3 Điều 23 Luật Đất đai năm 2013 quy định về trách nhiệm quản lý nhà nước về đất đai: "3. Ủy ban nhân dân các cấp có trách nhiệm quản lý nhà nước về đất đai tại địa phương theo thẩm quyền quy định tại Luật này".

Do đó, đề nghị hộ gia đình, cá nhân có mong muốn chuyển đổi liên hệ với cơ quan Tài nguyên và Môi trường tại địa phương để được hướng dẫn cụ thể.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Điều kiện chuyển đất nông nghiệp thành đất ở
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO