Trao đổi nghiệp vụ

Đề xuất sổ sức khoẻ tích hợp trên ứng dụng VNeID

Hải Long 12/06/2024 - 21:20

Bộ Y tế đang dự thảo Nghị định quy định quản lý dữ liệu y tế. Dự thảo Nghị định quy định quản lý dữ liệu y tế gồm 4 chương, 29 Điều.

Bên cạnh những quy định chung, dự thảo đã đề xuất quy định cụ thể về quản lý dữ liệu y tế như: Dữ liệu y tế; cơ sở dữ liệu về y tế; cơ sở dữ liệu quốc gia về y tế; tạo lập, thu thập dữ liệu y tế; yêu cầu đối với tổ chức, cá nhân trong việc tạo lập, thu thập dữ liệu y tế; thẩm quyền đối với dữ liệu y tế; cập nhật, điều chỉnh, hủy dữ liệu y tế...

Dự thảo Nghị định nêu rõ, Nghị định này áp dụng đối với cơ quan, tổ chức, cá nhân liên quan đến việc quản lý dữ liệu y tế điện tử và Cơ sở dữ liệu quốc gia về y tế.

Theo ban soạn thảo, dữ liệu mở về y tế là dữ liệu được Bộ Y tế công bố bảo đảm theo đúng các quy định, phản ánh thông tin về các lĩnh vực y tế do Bộ Y tế quản lý nhằm thúc đẩy giao dịch điện tử, chuyển đổi số, phát triển kinh tế số và xã hội số; Hồ sơ sức khỏe điện tử là cơ sở dữ liệu bao gồm thông tin hành chính, tiền sử bệnh, tóm tắt về quá trình phòng bệnh, khám bệnh và chữa bệnh của cá nhân tại các cơ sở y tế; còn Sổ sức khỏe điện tử là ứng dụng hoặc phần mềm công nghệ thông tin để lưu trữ, cập nhật, hiển thị và tra cứu thông tin sức khỏe của cá nhân...

vneid.png

Bên cạnh đó, dự thảo còn đề xuất hiển thị thông tin về sức khỏe tại Hồ sơ sức khỏe điện tử, Sổ sức khỏe điện tử tích hợp trên ứng dụng VNeID.

Thông tin về sức khỏe cá nhân là một trong những thông tin về sức khỏe được đề xuất xem trên ứng dụng VNeID thông qua thông tin trên Sổ Sức khỏe điện tử tích hợp trên VNeID. Dự thảo Nghị định quy định phạm vi dữ liệu trong Cơ sở dữ liệu quốc gia về Y tế, trong đó thông tin về sức khỏe cá nhân gồm:

Thứ nhất các thông tin cơ bản của cá nhân;

Thứ hai thông tin về chứng sinh;

Thứ ba, thông tin về bảo hiểm y tế;

Thứ tư thông tin sức khỏe cá nhân cơ bản;

Thứ năm thông tin báo tử.

Nhóm thông tin về sức khỏe cá nhân trên được dùng cho việc xây dựng kho dữ liệu về hồ sơ sức khỏe điện tử và triển khai Sổ sức khỏe điện tử của công dân Việt Nam hoặc người nước ngoài khi sử dụng dịch vụ y tế tại các cơ sở y tế hoạt động theo quy định của pháp luật.

Nhóm thông tin về sức khỏe cá nhân trên được tích hợp vào thẻ căn cước để thực hiện việc hiển thị thông tin về Sổ sức khỏe điện tử tích hợp trên ứng dụng VNeID theo quy định.

Bộ Y tế quy định về Hồ sơ sức khỏe điện tử, Sổ sức khỏe điện tử phục vụ tích hợp trên ứng dụng VNeID.

Cơ sở y tế hoạt động hợp pháp theo quy định của pháp luật, công dân Việt Nam hoặc người nước ngoài đã được cấp số định danh cá nhân được sử dụng Sổ sức khỏe điện tử tích hợp trên ứng dụng VNeID để thay thế các giấy tờ khi sử dụng dịch vụ y tế theo hướng dẫn của Bộ Y tế.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Đề xuất sổ sức khoẻ tích hợp trên ứng dụng VNeID
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO