Y tế

Đề xuất quy định khám giám định mức độ khuyết tật

PV 30/04/2023 - 17:48

Bộ Y tế đang dự thảo Thông tư quy định chi tiết về việc xác định mức độ khuyết tật do Hội đồng Giám định y khoa thực hiện.

Theo dự thảo, cơ quan, tổ chức, cá nhân đề nghị giám định y khoa lần đầu, giám định lại mức độ khuyết tật hoàn thiện hồ sơ đề nghị giám định gửi cơ quan thường trực Hội đồng giám định y khoa cấp tỉnh các tài liệu sau:

1- Đơn đề nghị giám định xác định mức độ khuyết tật;

2- Giấy giới thiệu của UBND xã, phường, thị trấn, nơi Hội đồng xác định mức độ khuyết tật cấp xã đã thực hiện;

3- Bản sao Biên bản họp của Hội đồng xác định mức độ khuyết tật;

4- Bản sao các giấy tờ khám bệnh, chữa bệnh, tật: Giấy ra viện, giấy phẫu thuật và các giấy tờ liên quan khác (nếu có);

5- Biên bản xác định mức độ khuyết tật của Hội đồng Giám định y khoa lần gần nhất (nếu có).

kham-16826727009711524299742(1).jpg
Ảnh minh họa

Cơ quan, tổ chức, cá nhân đề nghị giám định y khoa phúc quyết hoàn thiện hồ sơ đề nghị giám định gửi cơ quan thường trực Hội đồng giám định y khoa cấp Trung ương các tài liệu sau:

1- Đơn đề nghị khám giám định y khoa phúc quyết;

2- Bản sao Biên bản Giám định y khoa của Hội đồng Giám định y khoa tỉnh đã khám giám định;

3- Bản sao các giấy tờ khám bệnh, chữa bệnh, tật: Giấy ra viện, giấy phẫu thuật và các giấy tờ liên quan khác (nếu có).

Cơ quan, tổ chức, cá nhân đề nghị giám định y khoa phúc quyết lần cuối hoàn thiện hồ sơ đề nghị giám định gửi cơ quan thường trực Hội đồng giám định y khoa phúc quyết lần cuối các tài liệu sau:

1- Đơn đề nghị khám giám định y khoa phúc quyết lần cuối;

2- Bản sao Biên bản Giám định y khoa của Hội đồng Giám định y khoa cấp trung ương đã khám giám định;

3- Bản sao các giấy tờ khám bệnh, chữa bệnh, tật: Giấy ra viện, giấy phẫu thuật và các giấy tờ liên quan khác (nếu có).

Thời gian có hiệu lực pháp lý của biên bản xác định mức độ khuyết tật

Dự thảo nêu rõ, hoạt động giám định y khoa để xác định mức độ khuyết tật thực hiện theo quy định tại Thông tư số 01/2023/TT-BYT ngày 1/2/2023 của Bộ trưởng Bộ Y tế quy định chi tiết về hoạt động và mối quan hệ công tác của Hội đồng Giám định y khoa các cấp.

Xác định dạng tật và mức độ khuyết tật được thực hiện theo quy định tại Điều 3 của Luật người khuyết tật và theo quy định của Chính phủ.

Về thời gian có hiệu lực pháp lý của biên bản xác định mức độ khuyết tật, theo dự thảo: Đối với người khuyết tật từ đủ 6 tuổi trở lên, thời gian có hiệu lực pháp lý của biên bản xác định mức độ khuyết tật là 5 năm kể từ ngày ban hành biên bản hoặc khi có dấu hiệu mức độ khuyết tật nhẹ đi hoặc nặng lên. Đối với người khuyết tật dưới 6 tuổi, thời gian có hiệu lực pháp lý của biên bản xác định mức độ khuyết tật là 3 năm kể từ ngày ban hành biên bản hoặc khi có dấu hiệu mức độ khuyết tật nhẹ đi hoặc nặng lên.

Phí khám giám định y khoa

Theo dự thảo, những trường hợp quy định tại điểm a, Khoản 2, Điều 15 Luật Người khuyết tật, phí giám định y khoa do ngân sách nhà nước bảo đảm.

Những trường hợp quy định tại điểm b, điểm c Khoản 2, Điều 15 Luật Người khuyết tật thì phí giám định y khoa do cá nhân hoặc tổ chức có đơn đề nghị giám định y khoa chi trả.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Đề xuất quy định khám giám định mức độ khuyết tật
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO