Tư vấn pháp luật

Đất đã thông báo thu hồi có được chuyển nhượng không?

Anh Chuyên 06/02/2024 11:03

Nhiều cá nhân có đất nằm trong diện đã có thông báo nhưng chưa có quyết định thu hồi đất, mặc dù đã biết nhưng tự nguyện giao dịch với nhau thì có được phép chuyển nhượng và thực hiện đăng ký đất đai hay không?

Liên quan đến nội dung này, Bộ Tài nguyên và môi trường thông tin:

Pháp luật về đất đai hiện hành không có quy định cụ thể về trường hợp có thông báo thu hồi đất thì được hay không được thực hiện các quyền của người sử dụng đất.

Theo quy định tại Khoản 1 Điều 6 của Luật số 35/2018/QH14 sửa đổi, bổ sung một số điều của 37 Luật có liên quan đến quy hoạch, trường hợp đã có kế hoạch sử dụng đất hàng năm của cấp huyện thì người sử dụng đất trong khu vực phải chuyển mục đích sử dụng đất và thu hồi đất theo kế hoạch được tiếp tục thực hiện các quyền của người sử dụng đất.

chuyennhuongdat1.jpg
Đã có thông báo thu hồi có được chuyển nhượng đất.

Trình tự, thủ tục chuyển nhượng quyền sử dụng đất quy định tại Điều 79 Nghị định số 43/2014/NĐ-CP, theo đó Văn phòng Đăng ký đất đai có trách nhiệm gửi thông tin địa chính đến cơ quan thuế để xác định và thông báo thu nghĩa vụ tài chính đối với trường hợp phải thực hiện nghĩa vụ tài chính theo quy định trước khi thực hiện việc chỉnh lý, cập nhật biến động vào hồ sơ địa chính; người sử dụng đất phải thực hiện nghĩa vụ tài chính theo quy định.

Không thực hiện việc cấp Giấy chứng quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất khi đã có thông báo thu hồi đất hoặc quyết định thu hồi đất của cơ quan nhà nước có thẩm quyền để bảo đảm phù hợp với quy định tại Khoản 6 Điều 19 Nghị định số 43/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đất đai.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Đất đã thông báo thu hồi có được chuyển nhượng không?
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO