Giáo dục

Đánh giá, công nhận “Cộng đồng học tập” cấp xã, cấp huyện, cấp tỉnh

PV 01/06/2023 - 11:32

Bộ Giáo dục và Đào tạo đang lấy ý kiến góp ý với dự thảo Thông tư quy định về đánh giá, công nhận “Cộng đồng học tập” cấp xã, cấp huyện, cấp tỉnh.

Theo dự thảo, việc đánh giá, công nhận "Cộng đồng học tập" cấp xã, cấp huyện, cấp tỉnh nhằm mục đích: Giúp UBND các cấp xây dựng kế hoạch thực hiện và huy động nguồn lực tạo điều kiện, cơ hội cho mọi người thuộc mọi lứa tuổi, trình độ trong cộng đồng được học tập thường xuyên, học tập suốt đời dưới nhiều hình thức khác nhau góp phần nâng cao dân trí, xây dựng xã hội học tập ở Việt Nam. Đồng thời giúp UBND các cấp đánh giá thực trạng kết quả xây dựng xã hội học tập làm căn cứ để đề ra các mục tiêu, biện pháp chỉ đạo phù hợp với tình hình thực tế của địa phương.

cong-dongkrnh-1-1685524005646316530636.jpg
Ảnh minh họa

Yêu cầu đánh giá, công nhận "Cộng đồng học tập" cấp xã, cấp huyện, cấp tỉnh phải bảo đảm công khai, công bằng, minh bạch, khách quan; đề cao trách nhiệm tự đánh giá của UBND các cấp; trách nhiệm đánh giá, công nhận của UBND cấp huyện, UBND cấp tỉnh và Bộ Giáo dục và Đào tạo theo quy định tại Thông tư này.

Đánh giá theo 3 mức

Cấp xã, cấp huyện, cấp tỉnh được đánh giá, công nhận "Cộng đồng học tập" cấp xã, cấp huyện, cấp tỉnh theo 3 mức: mức độ 1, mức độ 2, mức độ 3, trong đó mức độ 3 là mức độ cao nhất.

Việc đánh giá, công nhận "Cộng đồng học tập" cấp xã, cấp huyện, cấp tỉnh được thực hiện hằng năm. Thời điểm ấn định các thông tin, số liệu để tự đánh giá, công nhận là ngày 15 tháng 02 của năm sau liền kề năm đánh giá.

Thời hạn công nhận lại "Cộng đồng học tập" cấp xã, cấp huyện, cấp tỉnh theo các mức độ qui định là 05 năm kể từ ngày công nhận lần trước.

Tiêu chí đánh giá, công nhận "Cộng đồng học tập"

Dự thảo nêu rõ Tiêu chí đánh giá, công nhận "Cộng đồng học tập" cấp xã mức độ 1 gồm:

Tiêu chí 1: Sự lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy Đảng, chính quyền cấp xã

Tiêu chí 2: Huy động nguồn lực và tạo môi trường thuận lợi của chính quyền để thực hiện xây dựng xã hội học tập ở địa phương.

Tiêu chí 3: Kết quả phổ cập giáo dục - xóa mù chữ.

Tiêu chí 4: Kết quả học tập của người dân

Tiêu chí 5: Hoạt động của các cơ sở giáo dục và các thiết chế văn hóa

Tiêu chí 6: Tác dụng của việc học tập suốt đời, xây dựng xã hội học tập

Bên cạnh đó, dự thảo cũng đề xuất các tiêu chí đánh giá, công nhận "Cộng đồng học tập" cấp xã mức độ 2, mức độ 3.

Bộ Giáo dục và Đào tạo công bố dự thảo Thông tư quy định về đánh giá, công nhận "Cộng đồng học tập" cấp xã, cấp huyện, cấp tỉnh. 

Địa chỉ tiếp nhận ý kiến góp ý: Vụ Giáo dục thường xuyên, Bộ Giáo dục và Đào tạo (số 35 Đại Cồ Việt, phường Lê Đại Hành, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội); file word văn bản góp ý gửi qua email: btduong@moet.gov.vn

Xem dự thảo Thông tư tại đây.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Đánh giá, công nhận “Cộng đồng học tập” cấp xã, cấp huyện, cấp tỉnh
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO