Giáo dục

Cơ sở giáo dục phải công khai các khoản và mức thu

Hải Long 08/06/2024 - 17:53

Bộ Giáo dục và Đào tạo vừa ban hành Thông tư số 9/2024/TT-BGDĐT quy định về công khai trong hoạt động của các cơ sở giáo dục thuộc hệ thống giáo dục quốc dân.

Thông tư này quy định rõ về công khai chung đối với các cơ sở giáo dục. Theo đó, đối với thu, chi tài chính, cần công khai tình hình tài chính của cơ sở giáo dục trong năm tài chính trước liền kề thời điểm báo cáo theo quy định pháp luật, trong đó có cơ cấu các khoản thu, chi hoạt động.

Cụ thể, về các khoản thu phân theo, nguồn kinh phí (ngân sách nhà nước, hỗ trợ của nhà đầu tư, học phí, lệ phí và các khoản thu khác từ người học; kinh phí tài trợ và hợp đồng với bên ngoài; nguồn thu khác) và loại hoạt động (giáo dục và đào tạo; khoa học và công nghệ; hoạt động khác).

giao-duc.png

Về các khoản chi phân theo, chi tiền lương và thu nhập (lương, phụ cấp, lương tăng thêm và các khoản chi khác có tính chất như lương cho giáo viên, giảng viên, cán bộ quản lý, nhân viên,...); chi cơ sở vật chất và dịch vụ (chi mua sắm, duy tu sửa chữa, bảo dưỡng và vận hành cơ sở vật chất, trang thiết bị, thuê mướn các dịch vụ phục vụ trực tiếp cho hoạt động giáo dục, đào tạo, nghiên cứu, phát triển đội ngũ,...); chi hỗ trợ người học (học bổng, trợ cấp, hỗ trợ sinh hoạt, hoạt động phong trào, thi đua, khen thưởng,...); chi khác.

Đồng thời, công khai các khoản thu và mức thu đối với người học, bao gồm: học phí, lệ phí, tất cả các khoản thu và mức thu ngoài học phí, lệ phí (nếu có) trong năm học và dự kiến cho từng năm học tiếp theo của cấp học hoặc khóa học của cơ sở giáo dục trước khi tuyển sinh, dự tuyển.

Công khai chính sách và kết quả thực hiện chính sách hằng năm về trợ cấp và miễn, giảm học phí, học bổng đối với người học. Số dư các quỹ theo quy định, kể cả quỹ đặc thù (nếu có). Các nội dung công khai tài chính khác thực hiện theo quy định của pháp luật về tài chính, ngân sách, kế toán, kiểm toán, dân chủ cơ sở.

Bên cạnh đó, thông tư này quy định công khai thông tin chung về cơ sở giáo dục bao gồm: tên cơ sở giáo dục; địa chỉ trụ sở chính và các địa chỉ hoạt động khác; thông tin người đại diện pháp luật hoặc người phát ngôn; tổ chức bộ máy...

(0) Bình luận
Đừng bỏ lỡ
Cơ sở giáo dục phải công khai các khoản và mức thu
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO