Nội chính

Chủ tịch Quốc hội: Tòa án là trung tâm, xét xử là trọng tâm, tranh tụng là đột phá

PV (t/h) 19/08/2023 20:39

Phát biểu kết thúc phiên họp của Lãnh đạo Quốc hội cho ý kiến đối với dự thảo Luật Tổ chức Tòa án nhân dân (sửa đổi), Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ nhấn mạnh quan điểm xây dựng một nền tư pháp chuyên nghiệp, trong đó, Tòa án là trung tâm, xét xử là trọng tâm và tranh tụng là đột phá.

ctcqh-cho-y-kien-luattand-suadoi-5-1-.jpg
Toàn cảnh phiên họp. Ảnh: Mai Đỉnh

Cùng dự phiên họp có các Ủy viên Trung ương Đảng: Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Khắc Định; Tổng Thư ký Quốc hội, Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội Bùi Văn Cường; Chủ nhiệm Ủy ban Pháp luật Hoàng Thanh Tùng; Chủ nhiệm Ủy ban Tư pháp Lê Thị Nga.

Đại diện TANDTC dự phiên họp có: Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Chánh án Nguyễn Hoà Bình; các Phó Chánh án, thành viên Ban cán sự...

Tham dự phiên họp còn có Thường trực Ủy ban Tư pháp và lãnh đạo các ban, bộ, ngành liên quan.

Theo chương trình, dự án Luật Tổ chức TAND (sửa đổi) sẽ được trình Quốc hội cho ý kiến tại Kỳ họp thứ 6 và xem xét, thông qua tại Kỳ họp thứ 7. Dự kiến, tại Phiên họp tháng 9 tới, Ủy ban Thường vụ Quốc hội sẽ cho ý kiến về dự án Luật này. Với tinh thần chủ động, từ sớm, từ xa, Đảng đoàn Quốc hội và Ban cán sự đảng TANDTC tổ chức cuộc làm việc cho ý kiến về các vấn đề lớn của dự án Luật.

Phát biểu tại phiên họp, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ nhấn mạnh, vừa qua, Ban Chấp hành Trung ương đã ban hành Nghị quyết số 27-NQ/TW về tiếp tục xây dựng, hoàn thiện Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam trong giai đoạn mới.

Trong đó, Nghị quyết số 27 đã xác định nhiệm vụ xây dựng nền tư pháp chuyên nghiệp, hiện đại, công bằng, nghiêm minh, liêm chính, phụng sự Tổ quốc, phục vụ nhân dân, bảo vệ công lý, bảo vệ quyền con người, quyền công dân, bảo vệ chế độ xã hội chủ nghĩa, bảo vệ lợi ích của Nhà nước, quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của tổ chức, cá nhân. Trọng tâm là “đẩy mạnh cải cách tư pháp, bảo đảm tính độc lập của Tòa án theo thẩm quyền xét xử, Thẩm phán, Hội thẩm độc lập và chỉ tuân theo pháp luật”. Nghị quyết cũng đề ra nhiều nhiệm vụ, giải pháp quan trọng liên quan đến tổ chức của TAND.

chu-tich-quoc-hoi-vuong-dinh-hue-chu-tri-phien-hop.jpeg
Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ chủ trì phiên họp về dự thảo Luật Tổ chức TAND (sửa đổi). Ảnh: Mai Đỉnh

Nhấn mạnh cải cách tư pháp là một trong những trụ cột của hoàn thiện Nhà nước pháp quyền, Chủ tịch Quốc hội lưu ý, nội dung trọng yếu của cải cách tư pháp tập trung vào các nhiệm vụ đổi mới tổ chức, hoạt động của hệ thống Tòa án các cấp. Thực hiện Nghị quyết số 27-NQ/TW, TANDTC đã báo cáo và được Quốc hội đồng ý bổ sung chương trình xây dựng Luật Tổ chức TAND (sửa đổi).

Chủ tịch Quốc hội cho biết, Luật Tổ chức TAND năm 2014 đã được triển khai thi hành hơn 8 năm. Kết quả thi hành cho thấy, đạo luật này đã phát huy hiệu quả trong việc hoàn thiện tổ chức, tăng cường nguồn nhân lực và nâng cao hoạt động của hệ thống Tòa án. Bên cạnh những thành tựu tích cực đó, kết quả tổng kết thực tiễn thi hành Luật Tổ chức TAND năm 2014 cũng cho thấy một số quy định đã bộc lộ hạn chế, bất cập, chưa đáp ứng được yêu cầu cải cách tư pháp và yêu cầu thực tiễn trong tình hình mới.

“Vì vậy, việc sửa đổi Luật Tổ chức TAND là cần thiết, phúc đáp yêu cầu thực tiễn đang đặt ra và thể chế hóa kịp thời chủ trương, đường lối của Đảng, đặc biệt là thể chế hóa đầy đủ, đúng đắn, toàn diện quan điểm của Đảng về cải cách tư pháp trong tình hình mới và khắc phục những vướng mắc, bất cập trong thực tiễn”, Chủ tịch Quốc hội nhấn mạnh.

Trên tinh thần đó, Lãnh đạo Quốc hội đã nghe báo cáo và cho ý kiến về các nội dung lớn của dự án Luật. Lãnh đạo Quốc hội cho rằng, việc sửa đổi về tổ chức và nhiệm vụ, quyền hạn của TAND là những vấn đề rất hệ trọng liên quan đến tổ chức bộ máy nhà nước, mối quan hệ với các cơ quan tư pháp, liên quan đến quyền con người, quyền công dân, nên cần cân nhắc hết sức thận trọng trong mỗi quy định.

190820231216-dsc_5383.jpg
Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ phát biểu tại phiên họp. Ảnh: Cổng TTĐT Quốc hội

Lãnh đạo Quốc hội cũng nhất trí nội dung đề xuất sửa đổi về tổ chức và hoạt động của hệ thống TAND phải là những vấn đề thực tiễn đòi hỏi cấp bách, đã chín muồi, có sự thống nhất, đồng thuận cao thì mới đưa vào quy định trong dự thảo Luật.

Những vấn đề chưa rõ, còn nhiều ý kiến khác nhau thì cần tiếp tục nghiên cứu, tổng kết thực tiễn, chưa đưa vào dự thảo Luật này. Việc đề xuất sửa đổi các quy định của Luật phải phù hợp với quan điểm, chủ trương của Đảng và trong khuôn khổ quy định của Hiến pháp, phù hợp với đặc điểm của hệ thống chính trị và thực tiễn của nước ta trong giai đoạn mới.

Phát biểu kết thúc phiên họp, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ nhấn mạnh quan điểm xây dựng một nền tư pháp chuyên nghiệp, trong đó, Tòa án là trung tâm, xét xử là trọng tâm và tranh tụng là đột phá.

Chủ tịch Quốc hội nhấn mạnh, TAND là trung tâm, xét xử là hoạt động trọng tâm của hoạt động tư pháp. Do đó, Luật Tổ chức TAND năm 2014 giữ vị trí, vai trò rất quan trọng trong việc xác định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và tổ chức bộ máy của các Tòa án với tư cách là cơ quan xét xử của nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, thực hiện quyền tư pháp; quy định về Thẩm phán, Hội thẩm và các chức danh khác của Tòa án, về vấn đề bảo đảm hoạt động của TAND. Đây là một trong 5 đạo luật về tổ chức bộ máy nhà nước được ban hành ngay sau Hiến pháp 2013 có hiệu lực.

ctcqh-cho-y-kien-luattand-suadoi-12-(1).jpg
Ủy viên Bộ chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Bí thư Ban cán sự đảng, Chánh án TANDTC Nguyễn Hòa Bình phát biểu tại phiên họp. Ảnh: Mai Đỉnh

Qua hơn 8 năm thi hành Luật Tổ chức TAND, hệ thống Tòa án đã được kiện toàn, phát triển cả về tổ chức và hoạt động; đội ngũ Thẩm phán, cán bộ, công chức Tòa án được củng cố, tăng cường. Mỗi năm, các Tòa án đã xét xử, giải quyết hàng trăm nghìn vụ án, vụ việc các loại. Đặc biệt là các Tòa án đã phối hợp chặt chẽ với các cơ quan tiến hành tố tụng đưa ra xét xử kịp thời, nghiêm minh các vụ án lớn, vụ án trọng điểm; các vụ án thuộc diện Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực theo dõi, chỉ đạo, được đông đảo dư luận nhân dân đồng tình, ủng hộ, đánh giá cao.

Việc phát triển án lệ được quan tâm, đẩy mạnh. Đến nay đã lựa chọn và ban hành nhiều án lệ, đồng thời vận hành có hiệu quả trang thông tin điện tử án lệ.

Ngành Tòa án đã thực hiện nhiều nhiệm vụ cải cách tư pháp được giao, tích cực tham gia xây dựng Nghị quyết số 27-NQ/TW ngày 09/11/2022 Hội nghị lần thứ 6 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII về tiếp tục xây dựng và hoàn thiện Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam trong giai đoạn mới (Nghị quyết số 27). Việc xây dựng Tòa án điện tử được quan tâm. Đến nay đã có hơn 1 triệu bản án được công khai trên mạng. Hoạt động của Tòa án đã góp phần giữ vững an ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội, thúc đẩy các hoạt động kinh tế, xã hội phát triển.

Tuy vậy, kết quả tổng kết thi hành Luật Tổ chức TAND năm 2014 cho thấy còn nhiều khó khăn, bất cập. Cần có sự phân công, phối hợp chặt chẽ và kiểm soát hiệu quả việc thực hiện các quyền lập pháp, hành pháp, tư pháp.

Về dự thảo Luật Tổ chức TAND (sửa đổi), Chủ tịch Quốc hội đánh giá cao sự khẩn trương, tích cực, chủ động của TANDTC trong công tác chuẩn bị xây dựng dự án luật. TANDTC đã thực hiện nhiều hoạt động như: Tiến hành tổng kết việc thi hành Luật Tổ chức TAND năm 2014; đánh giá tác động các chính sách đề xuất xây dựng dự án luật; tổ chức Hội nghị toàn quốc Chánh án Tòa án 4 cấp; tổ chức các hội nghị tại 3 miền lấy ý kiến về dự thảo Luật Tổ chức TAND (sửa đổi); tổ chức nhiều hội thảo, lấy ý kiến các chuyên gia, nhà khoa học.

Trên cơ sở này, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ đề nghị TANDTC cần quán triệt, bám sát các chủ trương lớn về cải cách tư pháp đó là nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng và Nghị quyết số 27 của Trung ương. Trong đó căn cứ vào Hiến pháp năm 2013 để tiếp tục rà soát và thể chế hóa, cụ thể hóa trong Luật Tổ chức TAND (sửa đổi).

Theo Chủ tịch Quốc hội, TAND là cơ quan xét xử của nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, thực hiện quyền tư pháp trong Nhà nước pháp quyền, được tổ chức và hoạt động trên nguyên tắc quyền lực là thống nhất, có sự phân công, phối hợp chặt chẽ và kiểm soát hiệu quả việc thực hiện các quyền lập pháp, hành pháp, tư pháp. Xây dựng một nền tư pháp chuyên nghiệp, trong đó, Tòa án là trung tâm, xét xử là trọng tâm và tranh tụng là đột phá.

Chủ tịch Quốc hội cũng lưu ý, cần bảo đảm nguyên tắc đặc thù trong tổ chức hoạt động cơ quan tư pháp, nhất là nguyên tắc Thẩm phán, Hội đồng xét xử độc lập và chỉ tuân theo pháp luật, nhưng đặt trong khuôn khổ và bảo đảm nguyên tắc quyền lực Nhà nước là thống nhất, có sự phân công, phối hợp kiểm soát của cơ quan nhà nước trong thực hiện các quyền lập pháp, hành pháp và tư pháp.

190820231204-dsc_5280.jpg
Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ chụp ảnh lưu niệm cùng các đại biểu. Ảnh: Cổng TTĐT Quốc hội

Chủ tịch Quốc hội yêu cầu bảo đảm tính hợp hiến, tính thống nhất, đồng bộ của hệ thống pháp luật, các nội dung cải cách tư pháp có nhiều vấn đề lớn liên quan mật thiết đến việc thể chế hóa đầy đủ các nguyên tắc hiến định đặc thù trong tổ chức và hoạt động bộ máy Nhà nước nói chung và các nguyên tắc hiến định đặc thù trong tổ chức hoạt động của TAND nói riêng. Do đó, yêu cầu đặt ra là phải bảo đảm tuyệt đối tính hợp hiến.

Trên cơ sở ý kiến ban đầu của Ủy ban Tư pháp của Quốc hội, ý kiến của các bộ, ngành, Ban soạn thảo và cơ quan chủ trì thẩm tra cần tiếp tục phối hợp để bổ sung và hoàn thiện hồ sơ nội dung của dự thảo luật, quán triệt nội dung quan trọng là bảo đảm tính tổng thể đồng bộ, liên thông giữa lập pháp, cải cách hành chính, cải cách tư pháp, kết hợp hài hòa kế thừa ổn định với đổi mới và phát triển.

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ nêu rõ quan điểm của Đảng đoàn Quốc hội là hoàn thiện hệ thống pháp luật phải kiến tạo sự phát triển, kiến tạo hội nhập quốc tế.

(0) Bình luận
Đừng bỏ lỡ
Chủ tịch Quốc hội: Tòa án là trung tâm, xét xử là trọng tâm, tranh tụng là đột phá
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO