Công lý Media

Căn cứ xác định máy móc, thiết bị có tuổi vượt quá 10 năm không thuộc công nghệ lạc hậu

Bạch Dương 02/06/2023 20:37

Bộ Khoa học và Công nghệ đang lấy ý kiến dự thảo Thông tư hướng dẫn xác định máy móc, thiết bị trong một số lĩnh vực có tuổi vượt quá 10 năm không thuộc công nghệ lạc hậu, tiềm ẩn nguy cơ gây ô nhiễm môi trường, thâm dụng tài nguyên.

142804dieu-kien-nhap-khau-may-moc-thiet-bi-da-qua-su-dung-sblaw.jpg
Ảnh minh họa

Theo dự thảo, Thông tư này hướng dẫn xác định máy móc, thiết bị được sử dụng để sản xuất của dự án đầu tư, có mã hàng hóa (mã số HS) thuộc các Chương 84 và 85 Danh mục hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu Việt Nam, trong một số lĩnh vực có tuổi vượt quá 10 năm không thuộc công nghệ lạc hậu, tiềm ẩn nguy cơ gây ô nhiễm môi trường, thâm dụng tài nguyên theo quy định tại điểm b khoản 10 Điều 27 Nghị định số 31/2021/NĐ-CP ngày 26/3/2021 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Đầu tư, làm cơ sở xem xét, gia hạn thời hạn hoạt động dự án đầu tư theo quy định của pháp luật về đầu tư.

Dự thảo Thông tư nêu rõ căn cứ xác định máy móc, thiết bị trong một số lĩnh vực có tuổi vượt quá 10 năm không thuộc công nghệ lạc hậu, tiềm ẩn nguy cơ gây ô nhiễm môi trường, thâm dụng tài nguyên.

Theo đó, máy móc, thiết bị có tuổi vượt quá 10 năm không thuộc công nghệ lạc hậu, tiềm ẩn nguy cơ gây ô nhiễm môi trường, thâm dụng tài nguyên khi đáp ứng các quy định sau:

a) Công nghệ sử dụng máy móc, thiết bị là công nghệ không thuộc Danh mục công nghệ cấm chuyển giao từ nước ngoài vào Việt Nam quy định tại Phụ lục III Nghị định số 76/2018/NĐ-CP ngày 15/5/2018 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Chuyển giao công nghệ;

b) Công nghệ sử dụng máy móc, thiết bị là công nghệ đáp ứng quy định của quy chuẩn kỹ thuật về an toàn, vệ sinh lao động hoặc đạt các tiêu chuẩn kỹ thuật về an toàn, vệ sinh lao động;

c) Công nghệ sử dụng máy móc, thiết bị là công nghệ sản xuất, sử dụng hóa chất nguy hiểm đáp ứng quy định của quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về an toàn trong sản xuất, kinh doanh, sử dụng, bảo quản và vận chuyển hóa chất nguy hiểm;

d) Công nghệ sử dụng máy móc, thiết bị là công nghệ phát sinh chất thải đáp ứng tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về môi trường;

đ) Công nghệ sử dụng máy móc, thiết bị là công nghệ sử dụng chất phóng xạ, tạo ra chất phóng xạ đáp ứng tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật quốc gia;

e) Công nghệ sử dụng máy móc, thiết bị là công nghệ không tạo ra sản phẩm gây hậu quả xấu đến phát triển kinh tế - xã hội; ảnh hưởng xấu đến quốc phòng, an ninh, trật tự và an toàn xã hội;

g) Được sản xuất theo tiêu chuẩn phù hợp với quy định hiện hành của quy chuẩn kỹ thuật quốc gia (QCVN) về an toàn, tiết kiệm năng lượng, bảo vệ môi trường. Trường hợp không có QCVN liên quan về an toàn, tiết kiệm năng lượng, bảo vệ môi trường, máy móc, thiết bị phải được sản xuất phù hợp với chỉ tiêu kỹ thuật hiện hành của tiêu chuẩn quốc gia (TCVN) của Việt Nam hoặc tiêu chuẩn quốc gia của một trong các nước G7, Hàn Quốc về an toàn, tiết kiệm năng lượng, bảo vệ môi trường;

h) Mức tiêu hao nguyên, vật liệu, năng lượng của máy móc, thiết bị không vượt quá 15% so với thiết kế;

i) Được duy tu, bảo trì, bảo dưỡng định kỳ theo quy định của nhà sản xuất.

Việc xác định máy móc, thiết bị trong một số lĩnh vực có tuổi vượt quá 10 năm không thuộc công nghệ lạc hậu, tiềm ẩn nguy cơ gây ô nhiễm môi trường, thâm dụng tài nguyên được thực hiện khi nhà đầu tư dự án đề nghị cơ quan có thẩm quyền quy định tại điểm a, điểm b khoản 11 Điều 27 Nghị định số 31/2021/NĐ-CP xác định dự án đầu tư sử dụng công nghệ lạc hậu, tiềm ẩn nguy cơ gây ô nhiễm môi trường, thâm dụng tài nguyên theo quy định tại điểm d khoản 11 Điều 27 Nghị định số 31/2021/NĐ-CP.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Căn cứ xác định máy móc, thiết bị có tuổi vượt quá 10 năm không thuộc công nghệ lạc hậu
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO