Nội chính

Bộ Tài chính triển khai tổng kiểm kê tài sản công

Hải Long 14/04/2024 - 16:45

Bộ Tài chính vừa ban hành Quyết định số 798/QĐ-BTC về kế hoạch triển khai Quyết định số 213/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án tổng kiểm kê tài sản công tại cơ quan, tổ chức, đơn vị, tài sản kết cấu hạ tầng do Nhà nước đầu tư, quản lý.

Theo kế hoạch, Bộ, cơ quan Trung ương, địa phương sẽ thành lập Ban chỉ đạo kiểm kê để chỉ đạo, đôn đốc các cơ quan, tổ chức, đơn vị, doanh nghiệp và đối tượng khác thuộc phạm vi quản lý trong việc thực hiện kiểm kê tài sản; xây dựng, ban hành kế hoạch kiểm kê của Bộ, cơ quan Trung ương, địa phương; đôn đốc, hướng dẫn các cơ quan, tổ chức, đơn vị, doanh nghiệp và đối tượng khác thuộc phạm vi quản lý thực hiện bảo đảm theo đúng tiến độ.

Kiểm tra, giám sát việc thực hiện các nội dung cụ thể, trách nhiệm của các cơ quan, đơn vị, thời hạn phải hoàn thành và kịp thời xử lý những vướng mắc, khó khăn trong việc thực hiện Quyết định số 213/QĐ-TTg; đồng thời, thực hiện việc báo cáo kết quả kiểm kê, chỉ đạo thực hiện xử lý các nội dung liên quan phát sinh trong quá trình kiểm kê.

bo-tai-chinh.png

Về nhiệm vụ, giải pháp thực hiện, Bộ Tài chính sẽ triển khai khảo sát, xác định các chỉ tiêu kiểm kê, xây dựng dự thảo văn bản hướng dẫn các chỉ tiêu kiểm kê, biểu mẫu, cách thức tổng hợp kết quả kiểm kê. Thời gian hoàn thành trong tháng 4/2024. Việc thực hiện kiểm kê thử nghiệm trên cơ sở các chỉ tiêu kiểm kê đã xác định và dự thảo văn bản hướng dẫn (dự kiến thử nghiệm tại 3 địa phương và 2 bộ). Thời gian thực hiện trong tháng 4-5/2024.

Đối với các Bộ quản lý ngành, lĩnh vực, Bộ Giao thông vận tải phối hợp với Bộ Tài chính xây dựng, ban hành chỉ tiêu kiểm kê và hướng dẫn các Bộ, cơ quan Trung ương, UBND cấp tỉnh kiểm kê tài sản kết cấu hạ tầng đối với tài sản kết cấu hạ tầng giao thông (đường sắt, đường bộ, hàng không, đường thủy nội địa, hàng hải). Thời gian hoàn thành tháng 8/2024.

Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn phối hợp với Bộ Tài chính xây dựng, ban hành chỉ tiêu kiểm kê và hướng dẫn các Bộ, cơ quan Trung ương, UBND cấp tỉnh kiểm kê tài sản kết cấu hạ tầng đối với: Tài sản kết cấu hạ tầng cấp nước sạch nông thôn; tài sản kết cấu hạ tầng thủy lợi; tài sản kết cấu hạ tầng ứng phó với biến đổi khí hậu là đê điều; tài sản kết cấu hạ tầng cảng cá. Thời gian hoàn thành tháng 8/2024.

Các Bộ, ngành địa phương căn cứ nội dung Quyết định số 213/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ và kế hoạch này để ban hành kế hoạch triển khai thực hiện đảm bảo đúng tiến độ, nội dung yêu cầu đề ra; chịu trách nhiệm trước Thủ tướng Chính phủ trong việc triển khai thực hiện Quyết định số 213/QĐ-TTg và kế hoạch này.

Cùng với đó, việc triển khai kế hoạch này phải được thực hiện bằng nhiều phương pháp, hình thức phù hợp, gắn với việc thực hiện công tác chuyên môn của cơ quan, tổ chức, đơn vị.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Bộ Tài chính triển khai tổng kiểm kê tài sản công
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO