Điều tra

Bắc Ninh khai trừ đảng Phó Giám đốc Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai

Lương Văn 23/11/2023 - 16:00

Ngày 22/11/2023, Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy Bắc Ninh tổ chức kỳ họp thứ hai mươi sáu, ông Nguyễn Công Thẳng, Ủy viên Ban Thường vụ, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy Bắc Ninh chủ trì.

Tại phiên họp này, Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy đã xem xét, kết luận một số nội dung sau:

Thứ nhất, xem xét báo cáo kết quả kiểm tra đảng viên khi có dấu hiệu vi phạm đối với ông Nguyễn Đức Hiện, đảng viên, Phó Giám đốc Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai thị xã Thuận Thành, nguyên Phó Giám đốc Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai thị xã Quế Võ.

Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy Bắc Ninh nhận thấy, giai đoạn từ tháng 01/2013 đến tháng 12/2014, ông Nguyễn Đức Hiện với vai trò là cán bộ Văn Phòng Đăng ký đất đai huyện Quế Võ đã thiếu trách nhiệm trong khi thi hành công vụ.

Cụ thể, sau khi nhận hồ sơ và Tờ trình của UBND xã Ngọc Xá, huyện Quế Võ về việc đề nghị UBND huyện Quế Võ, Phòng Tài nguyên và Môi trường xét duyệt cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho 97 hộ dân của xã Ngọc Xá (trong đó có 5 thửa đất của hộ gia đình ông Nguyễn Bá Bắng ở thôn Hữu Bằng), đồng chí Nguyễn Đức Hiện đã không tiến hành thẩm định lại hồ sơ, không kiểm tra đối chiếu với các tài liệu trong hồ sơ địa chính mà đã ký xác nhận vào hồ sơ là đủ điều kiện cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho 97 hộ gia đình của xã Ngọc Xá trình lãnh đạo phê duyệt.

Hành vi trên của ông Nguyễn Đức Hiện dẫn đến việc Ủy ban nhân dân Huyện Quế Võ ban hành Quyết định số 2003/QĐ-UBND, ngày 30/9/2013 cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho hộ gia đình ông Nguyễn Bá Bắng sai về loại đất.

Vi phạm của ông Nguyễn Đức Hiện gây bức xúc trong xã hội, ảnh hưởng xấu đến uy tín của tổ chức đảng và cá nhân.

Đồng thời vi phạm của ông là một trong những nguyên nhân gây thiệt hại về tài sản cho Nhà nước với số tiền 800.737.000 đồng.

Vi phạm của ông Nguyễn Đức Hiện đến mức phải xem xét, thi hành kỷ luật.

Căn cứ nội dung, tính chất, mức độ, nguyên nhân và hậu quả vi phạm; Căn cứ Khoản 9, Điều 2 Quy định số 69-QĐ/TW, ngày 06 tháng 7 năm 2022 của Bộ Chính trị về kỷ luật tổ chức đảng và đảng viên vi phạm, Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy Bắc Ninh đã tiến hành bỏ phiếu biểu quyết quyết định thi hành kỷ luật ông Nguyễn Đức Hiện bằng hình thức Khai trừ.

kyluatdang-1700724729649372691234-79-49-480-691-crop-17007247401131230581978.jpeg

Ban Thường vụ Thành ủy Bắc Ninh, Từ Sơn còn một số hạn chế, khuyết điểm trong lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát, thi hành kỷ luật trong Đảng

Thứ hai, Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy Bắc Ninh đã xem xét kết quả kiểm tra việc thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật trong Đảng đối với Thành ủy, Ban Thường vụ Thành ủy, Ủy ban Kiểm tra Thành ủy Bắc Ninh.

Thứ ba, Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy Bắc Ninh xem xét kết quả kiểm tra việc thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật trong Đảng đối với Thành ủy, Ban Thường vụ Thành ủy, Ủy ban Kiểm tra Thành ủy Từ Sơn.

Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy nhận thấy: Bên cạnh những ưu điểm là cơ bản, Thành ủy, Ban Thường vụ Thành ủy, Ủy ban Kiểm tra Thành ủy Bắc Ninh; Thành ủy, Ban Thường vụ Thành ủy, Ủy ban Kiểm tra Thành ủy Từ Sơn còn có một số hạn chế, khuyết điểm trong lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát, thi hành kỷ luật trong Đảng.

Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy Bắc Ninh yêu cầu Thành ủy, Ban Thường vụ Thành ủy, Ủy ban Kiểm tra Thành ủy Bắc Ninh; Thành ủy, Ban Thường vụ Thành ủy, Ủy ban Kiểm tra Thành ủy Từ Sơn nghiêm túc rút kinh nghiệm, khắc phục những hạn chế, khuyết điểm đã được chỉ ra, tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo các cấp ủy, tổ chức Đảng, Ủy ban Kiểm tra các cấp thực hiện kiểm tra, giám sát, trọng tâm là kiểm tra các biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, thực hiện quy định những điều đảng viên không được làm, trách nhiệm nêu gương và những vấn đề nổi cộm, bức xúc trong xã hội.

Thứ tư, Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy Bắc Ninh xem xét kết quả kiểm tra tài chính Đảng đối với Thành ủy Bắc Ninh.

Thứ năm, Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy Bắc Ninh xem xét kết quả kiểm tra tài chính Đảng đối với Thành ủy Từ Sơn.

Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy Bắc Ninh nhận thấy: Bên cạnh những ưu điểm là cơ bản, Thành ủy Bắc Ninh và Thành ủy Từ Sơn còn có một số hạn chế trong lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện công tác tài chính Đảng.

Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy Bắc Ninh yêu cầu Thành ủy Bắc Ninh, Thành ủy Từ Sơn phát huy những ưu điểm, nghiêm túc rút kinh nghiệm, khắc phục kịp thời những hạn chế đã được chỉ ra.

Cũng trong kỳ họp này, Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy Bắc Ninh đã xem xét một số nội dung quan trọng khác.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Bắc Ninh khai trừ đảng Phó Giám đốc Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO